Circular num. 5 Model 347

Circular num. 5 Model 347

Núm. 5 / Febrer 2020 A continuació passem a informar-los en una taula les operacions més habituals en relació a la Declaració Anual d’Operacions amb terceres persones (Model 347).       AQUESTA OPERACIÓ ES DECLARA? DECLARACIÓ Donatius, donacions,...