ACCID Nº 13/2024

juny 28, 2024ACCID

Novetats comptables

Nacionals

 • Factura electrònica. Sistemes informàtics de facturació i sistema VERI*FACTU disponibles a Hisenda per a les relacions B2B (Business to Business). [+Info]
 • Manual de l’Impost de Societats 2023. [+Info]
 • Nota informativa de l’Agencia Tributaria sobre las modificacions en el model 303 en relació amb el nou règim de rectificacions. [+Info]
 • Impost sobre el Valor Afegit. Modificació del model 361. [+Info]

 

Internacionals

 • EFRAG (Associació privada creada al 2001 amb l’impuls de la Comissió Europea per servir a l’interès públic) publica el seu informe de maig de 2024 on resum els debats tècnics públics i les decisions adoptades. Inclou les últimes novetats sobre les normes d’informació financera i de sostenibilitat. [+Info]
 • L’actualització de l’ISSB (Consell de Normes Internacionals de Sostenibilitat) de juny de 2024 ja està disponible. [+Info] 
 • Actualització de les sessions informatives de la Secretaria de l’EFRAG sobre l’ús de la NIIF 19 (Normes Internacionals d’Informació Financera). Filials sense responsabilitat pública. [+Info]
  • Una perspectiva de la UE (Unió Europea) sobre l’abast la NIIF 19. ¿Qui podria aplicar-la en la UE? [+Info]
  • Estudi actualitzat sobre la compatibilitat de la directiva comptable de la UE amb la NIIF 19. [+Info]

 

Comunicacions de la CNMV

 • LA CNMV (Comissió Nacional de Mercat de Valors) publica preguntes i respostes sobre l’ús de les Tecnologies de Registre Distribuït (TRDs) en la representació dels instruments financers. [+Info]

 

Consultes d’interès de l’Agencia Tributaria

 • Subdirecció General d’Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques.

Les consultants pertanyen a la selecció nacional d’una determinada especialitat esportiva. L’equip ha participat i participa habitualment en Campionats del Mon, en tornejos classificatoris per participar en els Jocs Olímpics i inclòs participant en els mateixos i guanyant medalles. Les esportistes tenen la classificació d’Esportistes d’Alt Nivell. Es desitja conèixer la tributació a l’IRPF de les quantitats que es perceben de la Federació per les medalles obtingudes en tornejos o Olimpíades.

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V1120-23. [+Info]

 

Barcelona, 28 de juny de 2024.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 14/2024

ACCID Nº 14/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 14/2024.