ASSESSORIA JURÍDICA I LEGAL

Dret mercantil

Com a firma multidisciplinària som conscients de la importància d’oferir al client un assessorament jurídic integral.

És per això que disposem d’un equip d’advocats especialitzats en les diferents branques del dret: mercantil, civil, successions, immobiliari, processal, entre altres, per a poder prestar un complet assessorament en la solució i prevenció de conflictes.

Així mateix, també comptem amb col·laboradors internacionals i experts independents amb els quals oferir al client un coordinat servei professional.

Els serveis que prestem inclouen, entre altres:

  • Constitució, dissolució i liquidació de societats, modificacions estatutàries, ampliacions i reduccions de capital.
  • Empresa familiar: elaboració de protocols.
  • Compravenda d’empreses, d’accions i participacions socials, Due diligence legal, negociacions i preparació de tota la documentació en operacions de compravenda.
  • Reestructuracions societàries, fusions, escissions, aportacions d’actius, transformacions, etc.

 

  • Contractació mercantil: contractes de finançament, de préstecs participatius, de compravenda nacional i internacional, etc.
  • Redacció i negociació de pactes parasocials, defensa dels drets dels accionistes o socis de les companyies, etc.
  • Assistència a Juntes i redacció d’Actes, certificats i secretaria jurídic-societària.

Els serveis que prestem inclouen, entre altres:

  • Constitució, dissolució i liquidació de societats, modificacions estatutàries, ampliacions i reduccions de capital.
  • Empresa familiar: elaboració de protocols.
  • Compravenda d’empreses, d’accions i participacions socials, Due diligence legal, negociacions i preparació de tota la documentació en operacions de compravenda.
  • Reestructuracions societàries, fusions, escissions, aportacions d’actius, transformacions, etc.
  • Contractació mercantil: contractes de finançament, de préstecs participatius, de compravenda nacional i internacional, etc.
  • Redacció i negociació de pactes parasocials, defensa dels drets dels accionistes o socis de les companyies, etc.
  • Assistència a Juntes i redacció d’Actes, certificats i secretaria jurídic-societària.

Dret civil

Oferim, a través del nostre equip professional, un assessorament personalitzat en qualsevol qüestió d’índole civil, relativa a obligacions i contractes, en l’àmbit del dret de família, successions i donacions, dret immobiliari, compravendes, arres, arrendaments, etc. i que afecten els nostres clients en el seu àmbit particular.


Serveis relacionats:

   • Estudi i preparació de testaments, herències, pactes successoris, donacions, reestructuracions de patrimonis a efectes successoris, etc.
   • Preparació de poders preventius, procediments d’incapacitació.
   • Contractes de compravenda de tota classe d’immobles, contractes d’arrendament d’habitatges, locals comercials, naus industrials, contractes d’opció de compra.
   • Assessorament en dret immobiliari i hipotecari.
   • Permutes, opcions de compra, drets de superfície, comunitat de béns.
   • Declaracions d’obra nova i divisions horitzontals.
   • Reclamació judicial i extrajudicial de quantitats impagades.

Altres serveis

Assessoria Fiscal

Assessoria Comptable i de Gestió

Auditoria de Comptes

Assessorament Internacional