Avís Legal

Condicions d’ús de la web Morera Asesores & Auditores

Morera Asesores & Auditores, està format per les societats següents: Morera Bargues Asesores, S.L. amb NIF. B08876856, amb domicili a Gran Via de Carles III, 94, 3º, 08028 de Barcelona, i MORERA AUDITORES, S.L. amb NIF B58261918, amb domicili a Gran Via de Carles III, 94, 4º 2º, 08028 de Barcelona. Aquest lloc web es propietat de Morera Bargues Asesores, S.L.

La utilització d’aquesta web està subjecta a les següents condicions d’ús, els hi preguem que les llegeixin atentament. El fet d’accedir a aquesta web i utilitzar els materials continguts implica que vostè ha llegit i acceptat, sense cap reserva, aquestes condicions.

 

 1. Condicions d’ús
  1. Aquesta web inclou material preparat per Morera Asesores & Auditores amb una finalitat únicament informativa. L’usuari ha de tenir en compte que el material pogués no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.
  2. El material contingut en aquesta web no pot servir, en cap cas, de substitutiu de l’assessorament legal o d’una altre naturalesa. L’accés al material no pretén constituir ni implicar relació alguna entre assessor i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre el Grup Morera Assessors & Auditors i l’usuari d’aquest lloc web. Per això, l’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en la mateixa, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.
  3. Els enllaços o links que conté aquesta web poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, en què Morera Assessors & Auditors no exerceix cap tipus de control, i tampoc respon del contingut ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines Web.
 2. Limitació de responsabilitat
  1. Qui utilitza aquesta web, ho fa per pròpia decisió i risc. Morera Asesores & Auditores no es responsabilitza dels errors o omissions que pogués patir el contingut d’aquesta web o d’altres que es pogués accedir a través de la mateixa. Morera Asesores & Auditores tampoc podrà ser considerat responsable de qualsevol greuge derivat de la utilització d’aquesta web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.
 3. Protecció de dades
  1. La informació que rep Morera Asesores & Auditores dels usuaris de la web a través de la subscripció en actes promocionals o de l’enviament de formularis, es tracta amb la màxima confidencialitat i amb la finalitat d’atendre la seva participació en els actes i enviar-li informació sobre futures accions, en el primer cas, i la resposta a la sol•licitud d’informació, en el segon. La informació rebuda no s’utilitza per cap altre finalitat.
  2. Morera Asesores & Auditores no utilitza cookies per obtenir informació relativa als usuaris d’aquest lloc web.
  3. Quan es sol·liciten dades personals per la prestació de serveis, s’informarà a l’usuari del caràcter necessari dels qui es consideren imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació de tals serveis.
  4. L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’una sol·licitud dirigida a la direcció info@moreraasesores.com o per correu postal a qualsevol de les direccions indicades a l’inici d’aquest document. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document de Identitat o passaport i indicació del dret que s’exerceix