ASSESSORIA COMPTABLE I DE GESTIÓ

Assessoria comptable

El servei d’assessoria comptable permet externalitzar les tasques de comptabilitat i col·laborar amb l’empresari perquè pugui centrar-se en dirigir la seva empresa. Tot això a través dels nostres consultors experts comptables, comptant amb aplicacions informàtiques, sempre adaptades a la normativa vigent, i amb la tecnologia d’última generació.

Serveis que oferim:

  • Anàlisi i revisions comptables.
  • Comptabilitat de societats, empresaris i professionals.
  • Elaboració d’informes econòmic – financers per a la gestió empresarial.
  • Preparació i legalització de llibres oficials (llibre diari, inventari, balanços, registre de socis, llibre d’Actes, etc.).
  • Revisió fiscal – comptable.

Gestió administrativa.

A Morera Asesores & Auditores comptem amb professionals que t’ajudaran a realitzar els tràmits de la teva empresa i/o els teus com a persona física.

El nostre servei de gestió administrativa soluciona la gran quantitat de tràmits administratius que exigeixen actualment el sistema tributari i administratiu, a nivell estatal, Comunitat Autònoma i local. Els nostres professionals són coneixedors dels tràmits i requeriments, estant sempre al dia de les lleis, normativa i reglaments que afecten cada tràmit i que augmenten amb els anys.

Departamento de Asesoria Fiscal

Serveis relacionats:

 • Declaracions censals: Altes, baixes i modificacions censals.
 • Certificats de defunció, naixement, últimes voluntats, penals, etc.
 • Tràmits a la Cambra de la Propietat Urbana.
 • Registres de contractes de lloguers i fiances, etc.
 • Tràmits i gestions davant diversos organismes com la Generalitat, la Diputació, Ajuntaments, etc.
 • Tràmits i gestions davant els Registres de la Propietat, Mercantil, etc.

 

 • Notificacions telemàtiques: Control de l’Adreça Electrònica Habilitada (DEH).
 • Tràmits davant el Banc d’Espanya. Comunicacions d’obertura de comptes a l’exterior, etc.
 • Tràmits davant el departament de recaptació d’Hisenda per a la gestió d’ajornaments de pagament.

Serveis relacionats:

 • Declaracions censals: Altes, baixes i modificacions censals.
 • Certificats de defunció, naixement, últimes voluntats, penals, etc.
 • Tràmits a la Cambra de la Propietat Urbana.
 • Registres de contractes de lloguers i fiances, etc.
 • Tràmits i gestions davant diversos organismes com la Generalitat, la Diputació, Ajuntaments, etc.
 • Tràmits i gestions davant els Registres de la Propietat, Mercantil, etc.
 • Notificacions telemàtiques: Control de l’Adreça Electrònica Habilitada (DEH).
 • Tràmits davant el Banc d’Espanya. Comunicacions d’obertura de comptes a l’exterior, etc.
 • Tràmits davant el departament de recaptació d’Hisenda per a la gestió d’ajornaments de pagament.

Altres serveis

Assessoria Fiscal

Assessoria Jurídica i Legal

Auditoria de Comptes

Assessorament Internacional