ASSESSORIA FISCAL

Assessoria fiscal en mans de professionals

A Morera Asesores & Auditores realitzem la planificació fiscal que permet avaluar i mesurar la incidència de la legislació tributària en diferents situacions i casuístiques. A més, ha de servir per a triar aquella opció que ajudi a maximitzar els resultats de l’activitat empresarial i minimitzar, en la mesura que sigui possible, la càrrega tributària dins del marc de la legislació vigent.

Serveis que oferim:

  • Assessorament fiscal a empreses i particulars.
  • Assistència i assessorament durant els processos d’inspecció tributària.
  • Recursos tant en l’àmbit Econòmic – Administratiu, com en el Contenciós – Administratiu, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Audiència Nacional, etc.
  • Preparació i presentació de tota mena d’impostos.
   – Declaració de béns a l’estranger (Model 720).
   – Declaracions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i de l’Impost sobre el Patrimoni (IP), etc.
  • Assessorament i presentació dels Comptes Anuals.
  • Tributació de criptomonedes.

Planificació fiscal

Planificació i optimització de les estructures de les empreses i patrimonis a efectes fiscals.

Per a una correcta implementació, aquestes estratègies han de definir-se amb anticipació a l’execució de les accions sotmeses a la fiscalitat. Això permetrà aconseguir l’objectiu que es persegueix: la minimització de la càrrega tributària. Realitzar un estudi fiscal detallat permet maximitzar els objectius.

L’assessorament dels nostres professionals permet realitzar una planificació d’acord als interessos i objectius personals i empresarials.

Impuesto de sociedades

Altres serveis

Assessoria Comptable i de Gestió

Assessoria Jurídica i Legal

Auditoria de Comptes

Assessorament Internacional