Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 02/2020.

gen. 27, 2020Sense categoria

Logo Accid

Núm. 02/2020

 

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

 

  • Resolució de 20 de desembre de 2019, de la Intervenció General de la Seguretat Social, per la qual es modifica la de 3 de juliol de 2014, per la qual s’aprova la instrucció de comptabilitat per a les entitats que integren el Sistema de la Seguretat Social

 

Nou procediment comptable que afecta el conjunt de la operatòria comptable relacionada amb els deutors per prestacions del sistema de la Seguretat Social, afecta a altres disposicions normatives en l’àmbit de la comptabilitat de la Seguretat Social i, en particular, a la Instrucció de Comptabilitat per a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social aprovada per Resolució de 3 de juliol de 2014 de la Intervenció General de la Seguretat Social, la qual ha de ser objecte de modificació a fi d’adequar les anotacions que han d’efectuar els diferents documents comptables que intervenen en el procediment de registre d’aquestes operacions..

 

Boletín Oficial del Estado. «BOE» núm. 4, de 4 de gener de 2020.

Llegir +

 

UTILITATS PER A COMPTABLES

 

Model 347. Preguntes freqüents

Termini de presentació: 2 de març de 2020.

Formes de presentació SMS, Cl@vepin, Certificat electrònic.

Es declaren els imports negatius? Sí, sempre que l’import anual de les operacions superi en el seu valor absolut (sense signe) els 3.005,06 euros. Aquest import es consignarà en la declaració amb el signe en negatiu.

 

 

 

Barcelona, 23 de gener de 2020.

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 14/2024

ACCID Nº 14/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 14/2024.