Núm. 14/2020

 

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

Ordre HAC / 566/2020, de 12 de juny, per la qual es modifica l’Ordre HAC / 998/2019, de 23 de setembre, per la qual es regula el compliment de l’obligació de portar la comptabilitat dels productes objecte de els impostos especials de fabricació.

 

La disposició transitòria primera de l’Ordre HAC / 998/2019, de 23 de setembre, queda redactada de la següent manera:

«Disposició transitòria primera. Obligació de subministrament d’assentaments comptables corresponents a 2020.

1. Els establiments obligats a portar la comptabilitat a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària podran realitzar el subministrament dels assentaments comptables corresponents a l’any 2020 durant el període comprès entre l’1 de juny de 2020 i el 15 de gener de 2021.

2. Els qui s’acullin al que disposa l’apartat anterior han de complir les obligacions comptables previstes a l’article 50 de el Reglament dels impostos especials d’acord amb la redacció de l’article vigent a 31 de desembre de 2019, així com realitzar la presentació de la declaració d’operacions que preveu l’apartat 5 de l’article 44 de l’esmentat Reglament fins al 31 de desembre de 2020, o fins a la finalització del període de liquidació en què portin íntegrament la seva comptabilitat reglamentària a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en cas que aquesta data fos anterior.

A aquests efectes, s’entendrà que porten íntegrament la seva comptabilitat reglamentària a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària quan haguessin subministrat a través de la referida seu la totalitat dels assentaments comptables corresponents als moviments, operacions i processos realitzats des de 1 de gener de 2020.

3. Els establiments obligats a portar la comptabilitat a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària que s’acullin al que disposa l’apartat 1 anterior podran exercir l’opció prevista a l’article 6 d’aquesta ordre fins al 30 de setembre de 2020. »

«BOE» núm. 177, de 26 de juny de 2020. Llegir +

Internacionals

IASB. Update. Juny 2020

 

Alguns temes tractats van ser:

. Manteniment i aplicació consistent
. Iniciativa de divulgació: polítiques comptables
. Iniciativa de divulgació d’informació: revisió de les divulgacions a nivell de normes específiques
. Classificació de passius com corrents o no corrents
. Activitats extractores
. Reforma de l’IBOR i els seus efectes en la informació financera – Fase 2

 

Llegir +

 

L’Institut de Comptadors de Malàisia (MIA) llança llibre de text gratuït sobre comptabilitat per a finances islàmiques

 

“MIA està molt orgullosa de publicar aquest llibre de text com a part de la nostra estratègia integrada per a ajudar a desenvolupar competències i capacitats entre els comptadors que treballen en les finances islàmiques, així com en les institucions financeres islàmiques (IFI). Confiem que serà una referència útil no només per a les institucions financeres internacionals a Malàisia sinó també per les d’altres jurisdiccions. Això enfortirà el lideratge i la influència de Malàisia en el sector financer islàmic global “, va dir el CEO de MIA, Dr. Nurmazilah Dada ‘Mahzan, en el llançament a principis de 2020.

 

Llegir +

Barcelona 9 de juliol de 2020.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies