Newsletter de novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 19/2018.

oct. 25, 2018Sense categoria

Logo Accid

Nº 19/2018

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

 

 • ICAC. Obertura del tràmit d’audiència. Consulta pública

   

  Projecte de Reial Decret pel qual es modifica:

  . El Pla General de Comptabilitat.

  . El Pla General de Comptabilitat de les Petites i Mitjanes Empreses.

  . Les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats.

  . Les Normes d’Adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius.

  Es troba a disposició dels interessats pel compliment del tràmit d’audiència, durant 20 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la publicació d’aquest anunci.

  El termini per presentar observacions finalitza el proper dia 2 de novembre. +Info

   

 • Impost sobre Societats. Despeses financeres de finançament intragrup

   

  Informe de la Comissió Consultiva sobre conflicte en l’aplicació de la norma relatiu al contribuent “SOCIETAT 1 SLESP”. +Info

   

Internacionals

 

 • IFAC. IPSASB. Manual 2018 de pronunciaments comptables del sector públic internacional. Edició actual

   

  L’IAESB està desenvolupant un esborrany d’exposició que revisa els resultats d’aprenentatge de quatre estàndards internacionals d’educació existents.

  La Vicepresidenta de l’IAESB, Anne-Marie Vitale, explica el contingut i per quan s’espera. (Format Vídeo). +Info

   

 • EFRAG. Actualització setembre de 2018

   

  Conté dades de la carta que l’EFRAG va enviar a l’IASB per ressaltar certs aspectes de la NIIF 17 Contractes d’assegurança. +Info

   

 • IFAC. ISA 540 (Revisada). Auditoria d’estimacions comptables i revelacions relacionades

   

  Nova revisió que garanteix que l’estàndard continuï a l’una amb el mercat canviant i fomenta una mentalitat escèptica més independent i desafiadora en els auditors.

  La NIA 540 (Revisada) entra en vigor per a les auditories dels estats financers per períodes que comencen a partir del 15 de desembre de 2019. +Info

   

 • IFRS. IASB. Actualització setembre de 2018

   

  Alguns dels temes tractats: +Info

  . Gestió dinàmica de riscos

  . Implementació: costos considerats a l’hora d’avaluar si un contracte és onerós

  . Activitats extractives

  . Programa de recerca

  . Estats Financers Primaris

  . Classificació de passius

   

 • Asociació Iberoamericana de Comptabilitat

   

  Presentacions de Xerrades Virtuals realitzades:

  . Deteriorament del valor d’actius. Per: Alfredo A. Chávez Larrea. +Info

  . NIIF 17. Contractes d’assegurança. Per: Alfredo A. Chávez Larrea. +Info

   

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.