Newsletter de novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 5/2018

març 12, 2018Notes informatives

Logo Accid

Nº 5/2018

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

 

 • Llibres Registre de l’Impost sobre el Valor Afegit.
   

  Canvis en alguns camps i precisions en algunes claus de tipologies de documents i factures.

  «BOE» núm. 51, de 22 de febrer de 2018. +Info

 

Internacionals

 

 • IFAC. Manual 2017. Pronunciaments de Comptabilitat. Sector Públic Internacional.
   

  Dos volums d’alt contingut comptable. +Info

 

 

NOVETATS FISCALS

Nacionals

 

 • Fusió per absorció. Deduïbilitat de les bases imposables negatives. Consulta plantejada des de tres enfocaments.
   

  En cas de ser aplicable l’esmentat règim, si la societat A podria compensar les bases imposables negatives de la societat absorbida.

  En cas de ser aplicable l’esmentat règim, si el possible guany patrimonial produït en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques dels socis, com a conseqüència de l’operació, estaria exempt.

  EEn cas de no ser aplicable el règim especial, si la societat A podria compensar les bases imposables negatives de l’entitat absorbida.

  Consulta Vinculant de la Direcció General de Tributs Nº V0019-18. +Info

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.