Newsletter de novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 6/2018

març 22, 2018Notes informatives

Logo Accid

Nº 6/2018

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

 

 • Resolució del Parlament Europeu, de 7 de juny de 2016, sobre l’avaluació de les Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC) i de les activitats de la Fundació de Normes Internacionals d’Informació Financera (Fundació NIIF), el Grup Consultiu Europeu en matèria d’Informació Financera (EFRAG) i el Consell Internacional de Supervisió Pública d’Estàndards d’Auditoria, Ètica Professional i Matèries Relacionades (PIOB) [2016/2006(INI)].

  Diari Oficial de la Unió Europea. Avaluació de les Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC). Referència 2018/C 086/03. +Info

 • IFRS. Actualització de febrer de 2018.

  Possible model de comptabilitat per a activitats subjectes a una tarifa o taxa definida. +Info

 • EFRAG. Actualització de febrer de 2018.

  Cas d’estudi simplificat de la NIIF 17 sobre Contractes d’Assegurança. +Info

 • AIC. Associació Iberoamericana de Comptabilitat.

  Quina és la diferència entre criptomoneda, moneda virtual i diners digitals. +Info

 

 

UTILITATS PER A COMPTABLES

Nacionals

 

 • Models de Memòries. Actualitzats a febrer de 2018.

  Mitjançant el Registre d’Economistes Auditors (REA). Format Word. +Info

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.