Newsletter de novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 8/2018.

abr. 19, 2018Notes informatives

Logo Accid

Nº 8/2018

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

 

 • Projecte de Resolució de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

  Criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital.

  Data prevista d’aplicació als comptes anuals dels exercicis iniciats a partir l’1 de gener de 2019.

 

Internacionals

 

 • IFRS. Actualització de març de 2018.Conté informació sobre l’impost diferit, contractes onerosos, així com d’altres impostos. A més, conté candents decisions del Comitè. +Info

 

 • EFRAG. Actualització de març de 2018.Seguiment de la NIIF 17 de Contractes d’Assegurança i expectativa sobre els interessos a llarg termini en Associades i Joint Ventures. +Info

 

 • IFAC. Divergència regulatòria: costos, riscos i impactes.

  Què és la divergència regulatòria? En resum: regulació inconsistent entre diferents jurisdiccions. És un tema especialment important en el sector financer, on la interconnexió i el lliure flux de capital és crític. La divergència regulatòria sovint pot ser una càrrega, no un benefici, per a les economies involucrades. +Info

   

 

UTILITATS PER A COMPTABLES

Nacionals

 

 • Presentació de Llibres Comptables i Societaris per a la seva legalització.Manuals:

  Manual d’ajuda de Presentació telemàtica de llibres. +Info
  Manual d’ajuda d’enviament de lots de llibres. +Info
  Manual d’usuari de Legalia-2. +Info

  Formularis:

  Certificat de tancament de llibres en blanc. Societats. +Info
  Certificat de tancament de llibres en blanc. Empresaris. +Info

  Programes:

  Instàncies de presentació web. +Info
  Legalització digital de llibres Legalia (descarrega un fitxer .exe). +Info

  Nota. La instal·lació d’algun dels programes de comptabilitat pot sobreescriure les últimes versions de Legalia 2. Sempre és recomanable descarregar-se les últimes versions d’aquests programes abans de la seva utilització.

   

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.