ACCID nº 08/2024

abr. 19, 2024ACCID

Novetats comptables

Nacionals

  • El 3 d’abril va començar la campanya de la Renda i Patrimoni de 2023: calendari i claus bàsiques. [+Info]
  • Els pensionistes que van aportar a mutualitats ja poden sol·licitar la seva devolució amb el formulari de l’AEAT. [+Info]
  • AEDAF (Associació Espanyola d’Assessors Fiscals) col·labora amb Wallapop per ajudar a la seva comunitat amb la nova directiva DAC7 (directiva que estableix una nova obligació de subministrament d’informació amb caràcter anual). [+Info]

Internacionals

  • Primer episodi del podcast ISSB (Consell Internacional de Normes de Sostenibilitat) Implementiation Insights (Perspectives d’Implantació) ja està disponible. [+Info]
  • La nova norma de Comptabilitat de NIIF (Normes Internacionals d’Informació Financera) ajudarà als inversors a analitzar l’acompliment financer de les empreses. [+Info]
  • FASB publica l’actualització de les normes de comptabilitat 2024-02: Millores en la codificació – Modificacions per eliminar referencies a les declaracions conceptuals. [+Info]
  • ¿Per què investigar en Educació Econòmica Financera? [+Info]

El coneixement econòmic financer és una eina valuosa per poder avaluar decisions financeres i econòmiques tant en l’àmbit familiar com en el professional.

Consultes d’interès de l’Agencia Tributaria

  • Subdirecció General d’Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques.

Per resolució de l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) de 5 de juliol de 2022, s’ha reconegut a la consultant en la seva pensió, el complement per maternitat. Com conseqüència de l’anterior, se li han pagat endarreriments per dit concepte, donat que han sorgit unes diferencies. L’entitat pagadora li ha practicat retenció tant en l’abonament dels endarreriments com en l’abonament de la prestació periòdica. Si dit complement està exempta de tributació en virtut de l’article 7.h) de la LIRPF (Llei Impost de la Renda de les Persones Físiques) o, pel contrari, està subjecte a retenció.

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0958-23. [+Info]

  • Subdirecció General d’Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques.

Com conseqüència de l’estimació d’una reclamació econòmic-administrativa dictada l’11 de juliol de 2022, l’Agencia Estatal d’Administració Tributaria (AEAT) torna a la consultant l’indegudament ingressat per l’IRPF-2013 amb els interessos de demora. Es consulta la tributació en l’IRPF dels esmentats interessos.

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0964-23. [+Info]

 

Barcelona, 19 d’abril de 2024.

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.