ACCID Núm. 10/2023

maig 19, 2023Sense categoria

 

 

 

NOVETATS CONTABLES

 

Internacionals


• IFAC. Preparant professionals preparats pel futur. Vies d’aprenentatge: una oportunitat per ampliar l’accés a la professió comptable.


En moltes jurisdiccions, la professió comptable enfronta desafiaments de recerca de talent. Els desafiaments son causats per diferents problemes, inclosos els canvis socials, com la reducció de la força laboral i la competència d’altres trajectòries professionals i professionals que poden percebre’s com gratificants i rellevants per les necessitats de talent de les organitzacions.


• EFRAG. Update Abril 2023.


Sintesi dels debats tècnics i de les decisions adoptades durant el mes.


• IASB. Update Abril 2023.


Alguns temes que es van tocar:
– Gestió dinàmica de riscos
– Instruments financers amb característiques de capital
– Activitats amb tarifes regulades
– Mètode de participació
– Combinacions de negocis sota control comú
– Revisió posterior a la implementació de la NIIFCOMUNICACIONS DE LA CNMV D’INTERÈS


• La CNMV alerta sobre empreses fraudulentes que utilitzen el nom de la CNMV i d’entitats financeres registrades i ofereixen falses ofertes de feina.


La CNMV ha detectat a les últimes setmanes, a través de diverses consultes realitzades per inversors, l’existència d’empreses que utilitzen fraudulentament la identitat i imatge corporativa de la CNMV i d’entitats financeres degudament registrades per fer falses ofertes a inversors.


• La CNMV publica dos articles sobre les emissores de valors i els fons d’inversió espanyols i la seva relació amb el canvi climàtic.

Els fons d’inversió espanyols presenten un menor risc de transició que els seus comparables europeus.
Els plans de reducció de gasos d’efecte d’hivernacle de les grans empreses espanyoles serien consistents amb els objectius dels acords de París, si bé això no es constata si es tenen en compte les emissions indirectes dels seus proveïdors l’abast total es desconeix.És necessari seguir profunditzant en la millora d’avaluacions més precises.


RESSOLUCIONS VINCULANTS DE LA DGT


• Impostos patrimonials, taxes i preus públics
La consultant rebrà com a donació un pis per part del seu pare.
Determinació del preu de referencia que ha d’aplicar-se en la donació d’un bé immoble realitzat per pare consultant.


Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0089-23.

 

 

 

 

 

 

Barcelona a 19 de maig de 2023

 

Noticias relacionadas