ACCID Núm. 14/2023

jul. 7, 2023Sense categoria

 

 

 

NOVETATS CONTABLES

 

 

Internacionals

 

FASB. Busca comentaris públics sobre la proposta per la millora la comptabilitat dels actius financers comprats

[+Info]

 

Avis als destinataris d’Aquest Projecte de Norma d’una Comptabilitat, proposta d’actualització d’estàndards. El consell convida a comentar tots els assumptes d’aquest projecte de norma fins el 28 d’agost de 2023. Els interessats podran presentar observacions de tres formes: Utilitzant el formulari electrònic de comentaris disponible a la web de GASB en documents d’exposició oberts per comentaris.

 

IASB   Busca   aportacions   per   la   revisió   de   l’Estàndard   de Comptabilitat sobre ingressos

[+Info]

 

El Consell de Normes Internacionals de Comptabilitat (IASB, per les seves sigles en anglès) sol·licita la retroalimentació de les parts interessades per informar la seva revisió de la Norma de Comptabilitat d’IFRS per ingressos de contractes amb clients.

 

IASB. L’agenda i els documents de la reunió del Fòrum Assessor de Normes de Comptabilitat de juliol de 2023 ja estan disponibles

[+Info]

 

  • Planificació d’agenda i retroalimentació de reunions anteriors d’ASAF
  • Actius intangibles
  • Combinacions de negocis – Informació a revelar, plusvàlua i deteriorament
  • Estats Financers primaris
  • Combinacions de negocis sota control comú
  • Disposicions: millores específiques
  • Riscos relacionats amb el clima en els estats financers
  • Mètode de l’equitat

 

Butlletí Econòmic del Banc Central Europeu número 4/2023

[+Info]

La inflació ha disminuït, però es preveu que continuï sent massa alta durant massa temps. El Consell de Govern té la determinació d’assegurar que la inflació torni aviat a situar-se en el seu objectiu del 2% a mitjà termini. En conseqüència, a la seva reunió del 15 de juny de 2023 va decidir pujar els tres tipus d’interès oficials del BCE en 25 punts bàsics.

 

 


COMUNICACIONS DE LA CNMV D’INTERÈS

 

La CNMV publica el seu informe anual de 2022

[+Info]

 

L’informe analitza amb detall l’evolució de la negociació, preus i operacions en els diferents instruments, inclosos la renda fixe, els derivats, així com l’activitat de les infraestructures de registre, compensació i liquidació, afectada en 2022 per l’entrada en vigor del règim de disciplina en la liquidació regulat pel reglament de la UE sobre els depositaris centrals (CSDR).

 

 


RESOLUCIONS VINCULANTS DE LA DGT

 

 Impostos sobre el Consum

La consultant és una entitat mercantil activitat del qual consisteix en la promoció, construcció i explotació, entre altres, de tota classe d’operacions mobiliàries i immobiliàries relacionades amb la construcció. L’entitat va adquirir un local comercial a una altra entitat mercantil, que va ser objecte de reforma per la construcció d’uns trasters que van ser objecte de venda

 

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0419-23

[+Info]

 

 

 

 

 Barcelona 7 de juliol de 2023.

 

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.