ACCID Núm. 19/2023

oct. 20, 2023Sense categoria

 

 

 

NOVETATS CONTABLES

 

Internacionals

 

Perspectives dels inversors: Nick Anderson, membre del IASB, analitza l’economia del flux d’efectiu.

[+Info]

Els inversors necessiten informació tant dels fluxos d’efectiu com sobre els canvis no monetaris en el deute per comparar i avaluar empreses.

En un nou article, Nick Anderson, membre del Consell de Normes Internacionales de Comptabilitat (IASB) i antic inversor, analitza la creixent prevalença de transaccions que no es reflecteixen en els estats de flux d’efectiu, y a on els inversionistes poden trobar la informació necessària sobre els canvis en el deute no monetari per ajudar als seus clients.

 

Octubre 2023. L’agenda i els documents de la reunió de la Junta de Normes Internacionals de Comptabilitat ja estan disponibles.

[+Info]

Reunió virtual pel 25 d’octubre de 2023

 

FASB publica millores en la divulgació en resposta a la iniciativa de simplificació i actualització de la divulgació de la SEC.

[+Info]

La Junta de Normes de Comptabilitat Financera (FASB) va emetre el passat 9 d’octubre una Actualització de Normes de Comptabilitat (ASU) que incorpora certs requisits de divulgació de la Comissió de Bolsa i Valors d’EE.UU. en la Codificació de Normes de Comptabilitat de FASB.

 

FASB organitzarà una taula rodona pública sobre una proposta recent per millorar la divulgació sobre les despeses de l’estat de resultats.

[+Info]

Taula redona pública per discutir aportacions planificada pel 13 de desembre de 2023.

 

 

EFRAG anuncia la seva conferencia anual 2023 “Informes Corporatius Europeus: dos pilars per l’èxit” el 28 de novembre

[+Info]

EFRAG celebrarà la seva conferencia anual 2023 en cooperació amb la Comissió Europea i amb la participació presencial de la comissària Mairead McGuinness el 20 de novembre de 2023 a Brussel·les.

 

Nacionals

 

Diari Oficial de la Unión Europea (DOUE) núm 237, de 26 de setembre de 2023.

[+Info]

Reglament (UE) 2023/1803 de la Comissió, de 13 de setembre de 2023, pel que es van adoptar determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) nº1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell.

 

COMUNICACIONS D’INTERÉS DE LA CNMV

  • La CNMV adopta les directrius de la Autoritat Europea de Valors i Mercats (ESMA) sobre requisits de Govern de productes de MiFID II per reforçar la protecció de l’inversor. [+Info]

La CNMV ha notificat a ESMA que complirà amb les Directrius sobre els requisits de govern de productes de MiFID II [+Info]. Per tant, les tindrà en compte i pararà atenció a la seva ampliació per part de les entitats productores o distribuïdores de productes en l’àmbit de les seves competències de supervisió.

 

CONSULTES D’INTERÉS DE L’AGENCIA TRIBUTARIA

  • SG de Impostos Especials i de Tributs sobre el Comerç Exterior i sobre el Medi Ambient.

L’entitat consultant té dubtes sobre el règim fiscal aplicable a dos productes.

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0545-23

[+Info]

 

 

 

 

Barcelona, 20 d’octubre de 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.