ACCID Núm. 22/2023

des. 1, 2023Sense categoria

 

 

 

NOVETATS CONTABLES

 

Internacionals

  • LA Fundació IFRS ha publicat un breu vídeo que explica com el Comitè d’Interpretacions de les NIIF (Comitè) ajudi a mantenir i recolzar l’aplicació coherent de les Normes de Comptabilitat NIIF, que succeeix quan el Comitè rep una pregunta de sol·licitud, i com funciona amb el Consell de Normes Internacionals de Comptabilitat. [+Info]
  • Actualització i podcast del Consell Internacional de Normes de Sostenibilitat (ISSB) de Novembre de 2023 ja està disponible. [+Info]

L’OPINIÓ DELS TRIBUNALS

  • Exercici del dret a la compensació de quotes suportades. Possibilitat de modificar l’import de quotes compensades fora del termini de declaració.

La compensació de l’excés de quotes suportades sobre les repercutides no deduït en períodes anteriors constitueix un dret del contribuent i no una opció tributaria.

Criteri 1 de 1 de la resolució: 00/00272/2021/00/00. [+Info]

  • Impost de societats. Presumpció de rendes. Passius ficticis. Sentencia del Tribunal Suprem de 25 de juliol de 2023 (recurs de cassació núm. 6934/2020).

Quan ens trobem davant la consideració de passius ficticis per deutes inexistents registrades en comptabilitat, és al subjecte passiu al que li correspon provar el seu origen/realitat per evitar que entri en joc la presumpció d’existència de rendes no declarades.

Criteri 1 de 1 de la resolució: 00/00272/2021/00/00.

[+Info]

 

COMUNICACIONS D’INTERÉS DE LA CNMV

  • El Pla d’Educació Financera obre les inscripcions pel Programa i el Concurs d’Educació Financera en els col·legis. [+Info]

El Programa es dirigeix principalment a docents i alumnes d’educació secundaria, batxillerat i formació professional. En les diferents edicions del programa han participat fins ara més de 6.500 docents i 460.000 alumnes. [+Info]

 

CONSULTES D’INTERÉS DE L’AGENCIA TRIBUTARIA

  • SG de Impostos Patrimonials, Tasses i Preus Públics.

L’entitat consultant s’està plantejant realitzar una reducció de capital amb devolució d’aportacions socials, que se portarà a fi mitjançant l’assumpció de les obligacions de pagament d’un deute dels socis persones físiques (préstec hipotecari). L’operació de reducció de capital social i pagament per assumpció de deute es documentarà en un sol acte (acord de la Junta d’Accionistes elevat a públic.

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0588-23.

[+Info]

  • SG de Impostos Especials i de Tributs sobre el Comerç Exterior i sobre el Medi Ambient.

L’empresa consultant es dedica a la comercialització de productes alimentaris (embotits). Per això adquireixen a un proveïdor les bosses alimentaries per envasar el producte, i afegeixen una etiqueta identificativa adhesiva amb els valors nutricionals i demés informació del producte.

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0598-23.

[+Info]

 

 

Barcelona, 1 de desembre de 2023.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.