Calendari del Contribuent. Desembre de 2018.

des. 3, 2018Sense categoria

Calendari

Núm 30 / Desembre 2018

Els recordem les principals obligacions tributàries durant el mes de desembre.

Fins al 12 de desembre

  • Intrastat. Declaració del mes de novembre.

 

Fins al 15 de desembre. Empreses amb periodicitat mensual

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 

  • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i Impost sobre societats

Models del mes de novembre: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 y 430.

 

 

Fins al 20 de desembre. Empreses amb periodicitat mensual

Accediu al contingut de les obligacions que vencen el 20 de desembre. +Info

 

Fins al 25 de desembre. Empreses amb periodicitat mensual

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

(Tot i ser festiu no passa al proper dia hàbil)

  • Impost sobre el valor afegit (IVA)

Models del mes de novembre: 303 y 353.

 

Fins al 31 de novembre. Empreses amb periodicitat mensual

Accediu al contingut de les obligacions que vencen el 31 de desembre. +Info

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.