Calendari del Contribuent. Juny de 2019.

juny 3, 2019Sense categoria

Calendari

Núm 15 / Maig 2019

Calendari general del contribuent- Juny de 2019

Fins el 12 de juny

 • Intrastat. Declaració del mes de maig.

Fins el 15 de juny. Empreses amb periodicitat mensual

Autoliquidacions amb domiciliació bancària
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)
 • Mes de maig. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 430.

Fins el 20 de juny. Empreses amb periodicitat mensual

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)
 • Mes de maig. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230.
Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Mes de maig. Models: 349, 380.
Impost sobre les primes d’Assegurances
 • Mes de maig. Model: 430.
Impostos especials de fabricació
  • Mes de març. Grans empreses. Models: 553, 554, 555, 556, 557, 558.
  • Mes de març. Grans empreses. Models: 561, 562, 563.
  • Mes de maig. Models: 548, 566, 581.
  • Mes de maig. Models: 570, 580.

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats. Model: 510.

Impost especial sobre l’electricitat
 • Mes de maig. Grans empreses. Model: 560.
Impostos Mediambientals
 • Pagament fraccionat. Model: 584.

Fins el 26 de juny.

Empreses amb periodicitat mensual

Autoliquidacions amb domiciliació bancària
Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Mes de maig. Models: 303, 353.

Persones fisiques. Renda i Patrimoni

Autoliquidacions amb domiciliació bancària
Impost sobre la Renda de les Persones Fisiques (IRPF)
 • Declaració anual Renda i Patrimoni 2018 amb resultat a ingresar amb domiciliació en compte. Models: D-100, D-714.

 

Fins l’1 de juliol.

Empreses amb periodicitat mensual

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Mes de maig. Models: 303, 322, 353.

Persones fisiques. Renda i Patrimoni

 • Declaració anual Renda i Patrimoni 2018 amb resultat a tornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingresar sense domiciliació del primer termini. Models: D-100, D-714.
 • Eègim especial de tributació per l’impost sobre la Renda de no Residents per a treballadors desplaçats. Model: 151.

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.