Calendari del Contribuent. Agost 2021

jul. 28, 2021Notes informatives, Sense categoria

Núm. 26 / Juliol 2021

 

Calendari del Contribuent. Agost 2021

A continuació, resumim les obligacions fiscals del mes d’agost.

Aquest calendari apareix ordenat per impostos, no per data de presentació.

 

Intrastat

  • Mes de juliol. Fins el 12 d’agost.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

  • Empreses periodicitat mensual. Mes de juliol. Fins el 15 d’agost.

Declaracions sense domiciliació bancària

  • Empreses periodicitat mensual. Mes de juliol. Fins el 20 d’agost.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

  • Empreses periodicitat mensual. Mes de juliol. Fins el 25 d’agost.

Declaracions sense domiciliació bancària

  • Empreses periodicitat mensual. Mes de juliol. Fins el 30 d’agost.
  • Operacions assimilades a les importacions. Mes de juliol. Fins el 20 d’agost.
  • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Mes de juliol. Fins el 20 de setembre.Impostos especials de fabricació

Tots. Fins el 20 d’agost.

Impost especial sobre l’electricitat

  • Grans empreses. Mes de juliol. Fins el 20 d’agost.

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

  • Segon trimestre. Model 179. Fins el 2 d’agost.

Impost sobre determinats Serveis Digitals

  • Primer trimestre i segon trimestre. Model 490. Fins el 2 d’agost.

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.