Calendari del Contribuent. Agost 2022.

jul. 28, 2022Notes informatives, Sense categoria

Núm. 22 /Obligacions fiscals

Calendari del Contribuent. Agost 2022

Tot seguit resumim les obligacions fiscals del mes d’agost.

Aquest calendari apareix ordenat per impostos, no per data de presentació.

 

Intrastat

 • Mes de juliol. Fins el 12 d’agost.

Models (IRPF): 111, 115, 117, 123, 124, 126, 136, 210, 215, 230

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de juliol. Fins el 17 d’agost.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de juliol. Fins el 22 d’agost.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de juliol. Fins el 25 d’agost. (sent festiu no passa al dilluns).

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de juny. Fins a l’1 d’agost.
 • Empreses periodicitat mensual. Mes de juliol. Fins el 30 d’agost.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes de juliol. Fins el 22 d’agost.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Totes les declaracions. Fins el 22 d’agost.
 • Finestreta única – Règim d’importació (Model 369). Fins el 31 d’agost.

Impostos especials de fabricació

 • Totes les declaracions. Fins el 22 d’agost.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de juliol. Fins el 22 d’agost.

Impost sobre les transaccions financeres

 • Declaració (Model 604). Fins el 22 d’agost.

Impost sobre determinats serveis digitals

 • Segon trimestre (Model 490). Fins a l’1 d’agost.

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

 • Segon trimestre (Model 179). Fins a l’1 d’agost.

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Segon trimestre (Model 235). Fins a l’1 d’agost.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 14/2024

ACCID Nº 14/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 14/2024.