Núm. 5 /Obligacions fiscals

 

Calendari del Contribuent. Febrer 2022

 

A continuació, resumim les principals obligacions fiscals del mes de gener.

Aquest calendari està ordenat per impostos, no per data de presentació.

Intrastat

 • Mes de gener. Fins el 14 de febrer.

Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 136, 210, 216, 230

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de gener. Fins el 16 de febrer.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de gener. Fins el 21 de febrer.

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de gener. Fins el 23 de febrer.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de gener. Fins el 28 de febrer.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes de gener. Fins el 21 de febrer.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Totes les declaracions. Fins el 21 de febrer.
 • Finestreta única – Règim d’importació (Model 369). Fins el 28 de febrer.

 

Declaració informativa de subvencions, indemnitzacions o ajuts d’activitats agrícoles, ramaders o forestals

 • Declaració anual (Model 346). Fins el 21 de febrer.

 

Impost sobre Societats

 • Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural:

Opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural. Model 036. Fins el 28 de febrer.

 

Impostos sobre les primes d’assegurances

 • Declaració (Model 430). Fins el 21 de febrer.

 

Impostos especials de fabricació

 • Totes les declaracions. Fins el 21 de febrer.

 

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de gener. Fins el 21 de febrer.

 

Impostos Mediambientals

 • Quart trimestre (Model 583). Fins el 21 de febrer.

 

Impost sobre les transaccions financeres

 • Declaració (Model 604). Fins el 21 de febrer.

 

Declaració anual de consum d’energia elèctrica

 • Declaració anual (Model 159). Fins el 28 de febrer.

Declaració informativa anual d’operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit

 

 • Declaració anual (Model 170). Fins el 28 de febrer.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies