Calendari del Contribuent. Febrer 2023

A continuació, resumim les obligacions fiscals del mes de febrer

Aquest calendari apareix ordenat per impostos, no per data de presentació.

 

Intrastat

 • Mes de gener. Fins el 13 de febrer.

Models (IRPF): 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 210, 216, 230

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de gener. Fins el 15 de febrer.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de gener. Fins el 20 de febrer.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de gener. Fins el 23 de febrer.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de gener. Fins el 28 de febrer.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes de gener. Fins el 28 de febrer.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Mes de gener. Fins el 20 de febrer.
 • Finestreta única – Règim d’importació (Model 369). Fins el 28 de febrer.

Subvencions, indemnitzacions o ajudes d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals

 • Declaració anual 2022 (Model 346). Fins al 20 de febrer.

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Mes de gener (Model 430). Fins el 20 de febrer.

Impostos especials de fabricació

 • Totes les declaracions. Fins el 20 de febrer.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de gener. Fins el 20 de febrer.

Impostos mediambientals

 • Cuat trimestre (Model 583). Fins el 20 de febrer.
 • Mes de gener (Model 592). Fins al 20 de febrer.

Impost sobre les transaccions financeres

 • Mes de gener. Declaració (Model 604). Fins el 20 de febrer.

Gravamen temporal energètic

 • Pagament anticipat 2023 (Model 796). Fins al 20 de febrer.

Gravamen temporal d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit

 • Pagament anticipat 2023 (Model 798). Fins al 20 de febrer.

Declaracions Censals. Impost Societats

 • Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renuncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural (Model 036), Fins al 28 de febrer.

Declaració anual de consum d’energia elèctrica

 • Declaració anual 2022 (Model 159). Fins al 20 de febrer.

Declaració informativa anual d’operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit

 • Declaració anual 2022 (Model 170). Fins al 20 de febrer.

Declaració anual d’operacions amb tercers

 • Declaració anual 2022 (Model 347). Fins al 20 de febrer.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies