Calendari del Contribuent. Maig 2022.

abr. 27, 2022Notes informatives, Sense categoria

Núm. 13 /Obligacions fiscals

Calendari del Contribuent. Març 2022

A continuació, resumim les principals obligacions fiscals del mes de maig.

Aquest calendari està ordenat per impostos, no per data de presentació.

Intrastat

 • Mes d’abril. Fins el 12 de maig.

Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 136, 210, 215, 230

 

 

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’abril. Fins el 15 de maig (sent festiu no passa al dilluns).

 

 

Declaracions sense domiciliació bancària

 

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’abril. Fins el 20 de maig.

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 

 

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 

 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’abril. Fins el 25 de maig.

 

Declaracions sense domiciliació bancària

 

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de març. Fins el 2 de maig.
 • Empreses periodicitat mensual. Mes d’abril. Fins el 30 de maig.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes d’abril. Fins el 20 de maig.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Totes les declaracions. Fins el 20 de maig.
 • Finestreta única – Règim d’importació (Model 369). Fins el 31 de maig.

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

 

 • Declaració (Model 179). Fins el 2 de maig.

 

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 

 • Declaració (Model 235). Fins el 2 de maig.

 

Impost sobre determinats serveis digitals

 • Declaració (Model 490). Fins el 2 de maig.

 

Impostos sobre les primes d’assegurances

 

 • Declaració (Model 430). Fins el 20 de maig.

 

Impostos especials de fabricació

 • Totes les declaracions. Fins el 20 de maig.

 

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes d’abril. Fins el 20 de maig.

 

Impostos Mediambientals

 • Declaracions (Models 583 y 587). Fins el 20 de maig.

 

Impost sobre les transaccions financeres

 • Declaració (Model 604). Fins el 20 de maig.

Impost sobre la Renda de la Persones Físiques

Declaracions amb domiciliació bancària

 • Model 100. Fins el 27 de juny.

 

Declaracions sense domiciliació bancària, amb resultat negatiu o amb resultat a retornar

 • Model 100. Fins el 30 de juny.

Impost sobre el Patrimoni

Declaracions amb domiciliació bancària

 • Model 714. Fins el 27 de juny.

Declaracions sense domiciliació bancària o amb resultat negatiu

 • Model 714. Fins el 30 de juny.

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.