Calendari del Contribuent. Maig de 2019.

maig 6, 2019Sense categoria

Calendari

Núm 14 / Maig 2019

Calendari general del contribuent- Maig de 2019

Fins el 13 de maig

 • Intrastat. Declaració del mes d’abril.

Fins el 15 de maig. Empreses amb periodicitat mensual

Autoliquidacions amb domiciliació bancària
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)
 • Mes d’abril. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 430.

Fins el 20 de maig. Empreses amb periodicitat mensual

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)
 • Mes d’abril. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230.
Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Mes d’abril. Models: 349, 380.
Impost sobre les primes d’Assegurances
 • Mes d’abril. Model: 430.
Impostos especials de fabricació
 • Mes de febrer. Grans empreses. Models: 553, 554, 555, 556, 557, 558.
 • Mes de febrer. Grans empreses. Models: 561, 562, 563.
 • Mes d’abril. Models: 548, 566, 581.
 • Mes d’abril. Models: 570, 580.
 • Primer trimestre 2019. Models: 553, 554, 555, 556, 557, 558.
 • Primer trimestre 2019. Models: 561, 562, 563.
  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats. Model: 510.
Impost especial sobre l’electricitat
 • Mes d’abril. Grans empreses. Model: 560.
Impostos Mediambientals
 • Primer trimestre 2019. Pagament fraccionat. Model: 583.
 • Primer quadrimestre 2019. Model: 587.

Fins el 25 de maig. Empreses amb periodicitat mensual

Autoliquidacions amb domiciliació bancària
Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Mes d’abril. Models: 303, 353.

Fins el 30 de maig. Empreses amb periodicitat mensual

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Mes d’abril. Models: 303, 322, 353.

Fins el 31 de maig. Empreses amb periodicitat mensual

Declaració anual de comptes financers en l’àmbit de l’assistència mútua
 • Any 2018. Model: 289.
Declaració anual de comptes financers de determinades persones nord-americanes
 • Any 2018. Model: 290.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 14/2024

ACCID Nº 14/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 14/2024.