Calendari del Contribuent. Març 2022.

març 1, 2022Notes informatives, Sense categoria

Núm. 7 /Obligacions fiscals

 

Calendari del Contribuent. Març 2022

 

A continuació, resumim les principals obligacions fiscals del mes de març.

Aquest calendari està ordenat per impostos, no per data de presentació.

Intrastat

 • Mes de febrer. Fins el 14 de març.

 

Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 136, 210, 216, 230

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de febrer. Fins el 16 de març.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de febrer. Fins el 21 de març.

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de febrer. Fins el 25 de març.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de febrer. Fins el 30 de març.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes de febrer. Fins el 21 de març.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Totes les declaracions. Fins el 21 de març.
 • Finestreta única – Règim d’importació (Model 369). Fins el 31 de març.

 

Impostos sobre les primes d’assegurances

 • Declaració (Model 430). Fins el 21 de març.

 

Impostos especials de fabricació

 • Totes les declaracions. Fins el 21 de març.

 

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de febrer. Fins el 21 de març.

Impost sobre les transaccions financeres

 • Declaració (Model 604). Fins el 21 de març.

 

Impostos Mediambientals

 • Quart trimestre (Model 586). Fins el 30 de març.

 

Declaració informativa de valors, assegurances i rendes

 • Declaració (Model 189). Fins el 31 de març.

 

Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d’inversió col·lectiva espanyoles:

També com d’aquells per compte dels quals l’entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsament o transmissions d’accions o participacions

 • Declaració (Model 294). Fins el 31 de març.

 

Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles:

Referida a data 31 de desembre de l’exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d’accions o participacions en institucions d’inversió col·lectiva espanyol

 • Declaració (Model 296). Fins el 31 de març.

 

Impost sobre hidrocarburs

 • Totes les declaracions. Fins el 31 de març.

 

Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger

 • Declaració (Model 720). Fins el 31 de març.

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.