Calendari del Contribuent.Març 2023.

febr. 28, 2023Notes informatives, Sense categoria

Calendari del Contribuent. Març 2023

A continuació, resumim les obligacions fiscals del mes de març

Aquest calendari apareix ordenat per impostos, no per data de presentació.

 

Intrastat

 • Mes de febrer. Fins el 13 de març.

 

Models (IRPF): 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 210, 216, 230

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de febrer. Fins el 15 de març.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de febrer. Fins el 20 de març.

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de febrer. Fins el 25 de març (no passa al dilluns)

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de febrer. Fins el 30 de març.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes de febrer. Fins el 30 de març.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Mes de febrer. Fins el 20 de març.
 • Finestreta única – Règim d’importació (Model 369). Fins el 31 de març.

 

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Mes de febrer (Model 430). Fins el 20 de març.

 

Impostos especials de fabricació

 • Totes les declaracions. Fins el 20 de març.

 

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de febrer. Fins el 20 de març.

 

Impostos mediambientals

 • Declaració anual 2022. Operacions amb gasos fluorats d’efecte d’hivernacle (Model 586). Fins el 30 de març.
 • Mes de febrer (Model 592). Fins el 20 de març.

 

Impost sobre les transaccions financeres

 • Mes de febrer. Declaració (Model 604). Fins el 20 de març.

 

Impost sobre Hidrocarburs

 • Declaració anual de destinataris de productes de la tarifa segona (Model 512). Fins el 31 de març.
 • Relació anual de quilòmetres realitzats (Model 586). Fins el 31 de març.
 • Declaració anual 2022 (Model 170). Fins el 20 de març.

 

Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger

 • Model 720. Fins el 31 de març.

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.