Núm 35 / setembre 2020

 

Calendari del Contribuent. Octubre de 2020

A continuació, passem a resumir i / o detallar les obligacions fiscals del mes d’octubre.

El present calendari està ordenat per impostos en lloc de per dates de presentació.

Intrastat

 • Mes de setembre. Fins el 13 d’octubre.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de setembre. Fins el 15 d’octubre.
 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 15 d’octubre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de setembre. Fins el 20 d’octubre.
 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 20 d’octubre.

Pagaments fraccionats de Renda

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 15 d’octubre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 20 d’octubre.

Pagaments fraccionats de Societats

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Règim general i règim de consolidació. Fins el 15 d’octubre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Règim general i règim de consolidació. Fins el 20 d’octubre.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de setembre. Fins el 25 d’octubre.
 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 15 d’octubre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de setembre. Fins el 30 d’octubre.
 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 20 d’octubre.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes de setembre. Fins el 20 d’octubre.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Mes de setembre. Fins el 20 d’octubre.

Impostos sobre les primes d’assegurances

 • Declaració mes de setembre. Fins el 20 d’octubre.

Impostos especials de fabricació

 • Totes les declaracions. Fins el 20 d’octubre.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de setembre. Fins el 20 d’octubre.
 • Declaració tercer trimestre. Fins el 20 d’octubre.

Impostos Mediambientals

 • Empreses periodicitat trimestral (Model 585). Fins el 20 d’octubre.
 • Pagament fraccionat (Model 589). Fins el 20 d’octubre.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies