Calendari del Contribuent. Octubre de 2020

set. 30, 2020Sense categoria

Núm 35 / setembre 2020

 

Calendari del Contribuent. Octubre de 2020

A continuació, passem a resumir i / o detallar les obligacions fiscals del mes d’octubre.

El present calendari està ordenat per impostos en lloc de per dates de presentació.

Intrastat

 • Mes de setembre. Fins el 13 d’octubre.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de Societats (IS)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de setembre. Fins el 15 d’octubre.
 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 15 d’octubre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de setembre. Fins el 20 d’octubre.
 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 20 d’octubre.

Pagaments fraccionats de Renda

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 15 d’octubre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 20 d’octubre.

Pagaments fraccionats de Societats

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Règim general i règim de consolidació. Fins el 15 d’octubre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Règim general i règim de consolidació. Fins el 20 d’octubre.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de setembre. Fins el 25 d’octubre.
 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 15 d’octubre.

Declaracions sense domiciliació bancària

 • Empreses periodicitat mensual. Mes de setembre. Fins el 30 d’octubre.
 • Empreses periodicitat trimestral. Tercer trimestre. Fins el 20 d’octubre.
 • Operacions assimilades a les importacions. Mes de setembre. Fins el 20 d’octubre.
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349). Mes de setembre. Fins el 20 d’octubre.

Impostos sobre les primes d’assegurances

 • Declaració mes de setembre. Fins el 20 d’octubre.

Impostos especials de fabricació

 • Totes les declaracions. Fins el 20 d’octubre.

Impost especial sobre l’electricitat

 • Grans empreses. Mes de setembre. Fins el 20 d’octubre.
 • Declaració tercer trimestre. Fins el 20 d’octubre.

Impostos Mediambientals

 • Empreses periodicitat trimestral (Model 585). Fins el 20 d’octubre.
 • Pagament fraccionat (Model 589). Fins el 20 d’octubre.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.