Calendari del Contribuent. Setembre de 2019.

ag. 30, 2019Sense categoria

Calendari

Nº 19 / Agost 2019

Calendari del contribuent- Setembre de 2019

 

Fins el 12 de Setembre

 

 • Intrastat. Declaració del mes de agost.

 

Fins el 15 de Setembre. Empreses amb periodicitat mensual

 

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de societats (IS)

 • Mes de agost. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 430.

 

Fins el 20 de Setembre. Empreses amb periodicitat mensual

 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de societats (IS)

 • Mes de agost. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230.

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Mes de agost. Model: 349.
 • Mes de juliol y agost. Models: 349.

 

Impostos especials de fabricació

 • Mes de maig. Grans empreses. Models: 553, 554, 555, 556, 557, 558.
 • Mes de maig. Grans empreses. Models: 561, 562, 563.
 • Mes de agost. Models: 548, 566, 581.
 • Mes de agost. Models: 570, 580.

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats. Model: 510.

 

Impost especial sobre l’electricitat

 • Mes de agost. Grans empreses. Model: 560.

 

Impostos mediambientals

 • Segon trimestre. Pagament fraccionat. Model: 583.
  Segon quadrimestre 2019. Autoliquidació. Model: 587.

 

Fins el 25 de Setembre. Empreses amb periodicitat mensual

 

Autoliquidacions amb domiciliació bancària

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Mes de agost. Models: 303, 353.

 

Fins el 30 de Setembre.

 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Empreses amb periodicitat mensual

 • Mes de agost. Models: 303, 322, 353.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.