Newsletter de novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 21/2018.

nov. 19, 2018Sense categoria

Logo Accid

Nº 20/2018

NOVETATS FISCALS

 • Tractament comptable de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) en les donacions d’immobilitzat. NRV 12ª i NRV 18ª

  Consulta 1. BOICAC 115 de Setembre de 2018. +Info

 • Adquisició de mercaderies en moneda estrangera. NRV 10ª i NRV 11ª

  Consulta 2. BOICAC 115 de Setembre de 2018. +Info

 

 • Honoraris abonats a assessors legals o altres professionals que intervenen en l’adquisició d’una cartera d’accions. NRV 9ª i NRV 19ª

  Consulta 3. BOICAC 115 de Setembre de 2018. +Info

 

 • Compromís en ferm per a l’adquisició d’existències. NRV 9ª

  Consulta 4. BOICAC 115 de Setembre de 2018. +Info

 

 • Societats del grup en el sentit de l’art. 42 del Codi de Comerç. Qualificació dels acords entre els socis. NECA 13ª

  Consulta 5. BOICAC 115 de Setembre de 2018. +Info

 

 • Tractament comptable d’una “provisió per a rehabilitació d’immobilitzat”. NRV 15ª

  Consulta 6. BOICAC 115 de Setembre de 2018.  +Info

 

 • Contraprestació variable en virtut d’un pacte que depèn de l’efectiva tributació de l’empresa. NRV 14ª, NECA 11ª i RICAC de 9 de febrer de 2016.

  Consulta 7. BOICAC 115 de Setembre de 2018.  +Info

 

 • Vida útil i vida econòmica de l’immobilitzat material. MCC, NRV 2ª i NRV 3ª

  Consulta 8. BOICAC 115 de Setembre de 2018. +Info

 

 • Costos de venda d’un actiu arrendat. Indemnitzacions abonades a persones físiques per extinció de contractes d’arrendaments rústics històrics. Correcció d’errors. NRV 22ª

  Consulta 9. BOICAC 115 de Setembre de 2018.  +Info

 

 • Tractament Transmissió d’un negoci a una societat limitada unipersonal amb la finalitat de seguir desenvolupant la mateixa activitat que venia exercint una persona física. NRV 19ª i NRV 21ª

  Consulta 10. BOICAC 115 de Setembre de 2018.  +Info

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.