Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 08/2020.

abr. 21, 2020Sense categoria

Logo Accid

Núm. 08/2020

 

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

IASB. Update febrer 2020

Aquesta actualització inclou:

. Canvis a la NIIF 17 Contractes d’assegurança
. Reforma de l’Ibor i els efectes en la informació financera: fase 2
. Iniciativa de divulgació: revisió de les divulgacions a nivell de normes específiques
. Iniciativa de divulgació: polítiques comptables
. Manteniment i aplicació consistent
. Combinacions de negocis sota control comú

Llegir +

 

IASB. Update març 2020

Aquesta actualització inclou:

.Canvis a la NIIF 17 Contractes d’assegurança
.Activitats amb tarifes regulades
.Comentari de la gerencia

Llegir +

 

Actualització de la NIIF per a PIMES de març de 2020

Aquesta actualització inclou:

.Notícies sobre SMEIG Q & A 35.1 sobre la transició a la Norma NIIF per a les PIMES
.Una actualització sobre la segona Revisió Integral de la Norma NIIF per a les PIMES
.Una actualització sobre el Grup d’Implementació de PIME (SMEIG)
.Un recordatori dels nostres recursos en línia

Llegir +

 

EFRAG. Update febrer 2020

Discussions tècniques públiques celebrades i les decisions preses durant aquest mes.

Llegir +

 

EFRAG. Update març 2020

Discussions tècniques públiques celebrades i les decisions preses durant aquest mes

Llegir +

 

Nacionals

Legalització dels llibres de Comptes

L’estat d’alarma queda prorrogat fins el proper dia 26 d’abril a les 0:00 hores.

Les empreses el tancament coincideix amb l’any natural, podrien optar per utilitzar qualsevol dels dos terminis següents:

1. Presentar-lo dins del termini fins al 30 d’abril, com si no hagués existit l’estat d’alarma.

2. Presentar-lo dins del termini habilitat per l’estat d’alarma, quatre mesos des de la finalització de l’estat d’alarma (o de les prorrogues), el dimarts 25 d’agost (fins a les 24:00)

 

Legalització dels llibres de Comptes

Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual s’estableixen les instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, estructura i format de l’informe resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la remissió d’informació comptable i informes d’auditoria de comptes anuals de les entitats de sector públic local.

Butlletí Oficial de l’Estat: dilluns 6 d’abril de 2020, Núm. 96

Llegir +

 

Barcelona 16 d’abril de 2020

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.