Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 15/2021

ag. 6, 2021Sense categoria

Logo Accid

Núm. 15/2021

 

L’OPINIÓ DELS TRIBUNALS

Són deduïbles els Interessos de demora meritats per la suspensió de l’execució de l’acte administratiu impugnat?

A l’efecte de l’Impost sobre Societats, els interessos de demora, siguin els que siguin exigits en la liquidació practicada en un procediment de comprovació, siguin els meritats per la suspensió de l’execució de l’acte administratiu impugnat, tenen la consideració de despesa fiscalment deduïble, atesa la seva naturalesa jurídica, amb l’abast i límits que s’exposen.

ROJ: STS 2572/2021 – Ecli: ÉS: TS: 2021: 2572.

 

Llegir més

 

El saldo de compensació i els drets de cobrament derivats de l’RD 1467/2008, de 29 d’agost, on els classificaries: en l’Actiu financer o en l’immobilitzat intangible?

 

(…) declarant que el saldo de compensació i els drets de cobrament derivats de l’RD 1467/2008, de 29 d’agost, no poden ser qualificats com a actiu financer, sinó que han de ser qualificats com a immobilitzat intangible, mantenint-se el contingut del que consigna la censura prèvia.

ROJ: STS 1231/2021 – Ecli: ÉS: TS: 2021: 1231.

 

Llegir més

Barcelona 6 d’agost de 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.