Núm. 16/2020

 

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

IASB. Update. Juliol de 2020

 

Els temes, en ordre de discussió, van ser els següents:

. Reforma IBOR i els seus efectes en la informació financera – Fase 2
. Iniciativa de divulgació: polítiques comptables
. Taxonomia IFRS (actualització oral)
. Manteniment i aplicació
. Activitats extractives
. Comentari de la gerència

Llegir +

 

 

Nacionals

Resolució d’1 de juliol de 2020, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual se sotmet a informació pública la Norma Tècnica d’Auditoria d’elaboració de l’informe complementari al d’auditoria de comptes anuals de les entitats de crèdit i dels establiments financers de crèdit

 

La nova Norma Tècnica serà d’aplicació obligatòria, un cop efectuada la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per als auditors de comptes i societats d’auditoria en el desenvolupament dels treballs d’auditoria de comptes referits a comptes anuals d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit corresponents a exercicis econòmics que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2020. En tot cas, la nova Norma Tècnica objecte d’aquesta Resolució és aplicable als treballs d’auditoria de comptes contractats o encarregats a partir d’l’1 de gener de 2021, independentment dels exercicis econòmics als quals es refereixin els comptes anuals objecte de la feina.

Resolució completa descarregada de http://www.icac.meh.es. Llegir +

 

 

Resolució de 30 de juny de 2020, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual se sotmet a informació pública la Norma Tècnica d’Auditoria, resultat de l’adaptació de les Normes Internacionals d’Auditoria per a la seva aplicació a Espanya, “Auditoria d’estimacions comptables i de la corresponent informació a revelar “, i la modificació de la Norma Tècnica d’Auditoria” Responsabilitats de l’auditor respecte a una altra informació “

 

Les Normes Tècniques d’Auditoria objecte d’aquesta Resolució seran d’aplicació obligatòria, un cop efectuada la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per als auditors de comptes i societats d’auditoria en els següents termes:

– NIA-ES 720R: en el desenvolupament dels treballs d’auditoria de comptes referits a comptes anuals corresponents a exercicis econòmics que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2020. En el cas de treballs d’auditoria referits a comptes anuals, estats financers o un sol estat financer corresponents a períodes temporals inferiors a un any, seran d’aplicació per a períodes que s’iniciïn a partir de l’1 de juliol de 2020.

En tot cas, és aplicable als treballs d’auditoria de comptes contractats o encarregats a partir de l’1 de gener de 2021, independentment dels exercicis econòmics als quals es refereixen els estats financers objecte de la feina.

– NIA-ES 540R: en el desenvolupament dels treballs d’auditoria de comptes referits a comptes anuals corresponents a exercicis econòmics que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2021. En tot cas, és aplicable als treballs d’auditoria de comptes contractats o encarregats a partir de l’1 de gener de 2022, independentment dels exercicis econòmics als quals es refereixen els estats financers objecte de la feina.

Resolució completa descarregada de http://www.icac.meh.es. Llegir +

 

Barcelona 6 d’agost de 2020.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies