Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 17/2019.

oct. 21, 2019Sense categoria

Logo Accid

Núm. 17/2019

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

 

  • Impostos Especials de Fabricació. Obligació de gestió de la comptabilitat.

Estan obligats a la gestió de la comptabilitat dels productes objecte dels Impostos Especials de fabricació mitjançant un sistema comptable en suport informàtic, a través de la Seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, els titulars de fàbriques, dipòsits fiscals, dipòsits de recepció, magatzems fiscals i les fàbriques de vinagre, sense perjudici del que es disposa en l’article 13.

BOE. Núm 240 de 5 d’octubre de 2019.

 

Llegir +

 

Internacionals

 

  • EFRAG Update. Setembre 2019

Edició de setembre de 2019 de l’actualització de EFRAG, que resumeix les discussions tècniques públiques celebrades i les decisions preses durant aquest mes.

 

Llegir +

 

 

  • IFAC. IASB Update. Setembre 2019

Alguns dels temes tractats són:

  • Assumptes d’implementació: contractes onerosos.
  • Classificació de passius com a corrents o no corrents (modificacions a la NIC 1).
  • Combinacions de negocis sota control comú.

 

Llegir +

 

 

 

 

 

Barcelona, 17 d’octubre de 2019.

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.