Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 19/2021

oct. 25, 2021Sense categoria

Logo Accid

Núm. 19/2021

NOVETATS COMPTABLES

 

Nacionals

 

Efectes de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, durant el mes d’octubre

La Llei publicada el 10 de juliol passat de 2021, on es va introduir l’article 201 bis que regula la infracció tributària per fabricació, producció, comercialització i tinença de sistemes informàtics que no compleixin les especificacions exigides per la normativa aplicable.

La sanció pecuniària fixa ascendeix a 50.000 euros per cada exercici usant un programa informàtic o electrònic que no estigui degudament certificat.

L’entrada en vigor d’aquesta normativa és de tres mesos des de l’entrada en vigor de l’esmentada Llei, que va ser l’11 de juliol de 2021.

Això vol dir que, a partir d’l’11 d’octubre de 2021, podran ser sancionats els que ho incompleixin.

Internacionals

  • EFRAG. Actualització de setembre de 2021

Discussions tècniques públiques celebrades juntament amb les decisions preses durant aquest mes.

Llegir més

  • IFAC. Estudi de l’ICJCE. Les empreses auditades es recuperen abans de les crisis econòmiques

Les auditories i l’assegurament tenen com a objectiu ajudar a enfortir la confiança pública i donar suport als esforços de transparència dels països. No obstant això, seguim veient el debat sobre quines empreses haurien o no estar obligades a sotmetre a una auditoria. […]

Llegir més

  • AIC. introducció a les aplicacions de la intel·ligència artificial (IA) en comptabilitat: Vicissituds històriques

Conferència virtual “Una introducció a les aplicacions de la intel·ligència artificial en comptabilitat: Vicissituds històriques” celebrada per la Comissió Tècnica de Sistemes i Tecnologia de la Informació de l’AIC

Llegir més

L’OPINIÓ DELS TRIBUNALS

  • Els interessos de demora. Són tots deduïbles?

Siguin els que s’exigeixin en la liquidació practicada en un procediment de comprovació, siguin els meritats per la suspensió de l’execució de l’acte administratiu impugnat, tenen la consideració de despeses fiscalment deduïble.

STS 3459/2021 – Ecli: ÉS: TS: 2021: 3459.

Nota: La descàrrega d’aquesta sentència ha de ser per a ús particular.

 

Llegir més

 

 

Barcelona, 22 d’octubre de 202

 

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.