Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 21/2019.

des. 16, 2019Sense categoria

Logo Accid

Núm. 21/2019

 

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

  • IFRS. IASB Update novembre 2019

Alguns temes van ser:

  • Subsidiàries que són pimes.
  • Referència de la NIIF 3 al Marc Conceptual.
  • Canvis a la NIIF 17 Contractes d’Assegurances.
  • Uns altres.

 

Llegir +

 

  • AIC. La Computació en el Núvol: Nocions d’Interès per al Comptable

 

Beneficis, riscos i reflexions sobre la “comptabilitat al núvol”.

Associació Interamericana de Comptabilitat. Butlletí Núm 111/2019.

 

Llegir +

 

L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA INFORMA

 

Una entitat patrimonial la activitat és l’arrendament d’habitatges, no disposant de local ni d’empleat, acumula bases imposables negatives. Aquesta entitat iniciarà la realització d’una activitat econòmica, podria compensar les bases imposables negatives amb els beneficis procedents de la nova activitat?

El dret de compensació de bases imposables negatives no es veu afectat pel fet que l’entitat tingui la consideració d’entitat patrimonial i posteriorment passi a desenvolupar activitats econòmiques, sempre que no incorri en les circumstàncies que donen lloc a l’aplicació de l’apartat quart de l’article 26.

Informa. Preguntes freqüents Agència Tributària. Nombre 141803.

 

Llegir +

 

 

 

Barcelona 12 de diciembre de 2019.

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 14/2024

ACCID Nº 14/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 14/2024.