Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 22/2019.

des. 27, 2019Sense categoria

Logo Accid

Núm. 22/2019

 

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

EFRAG. Update novembre 2019

 

  • Discussions tècniques públiques celebrades
  • Decisions preses durant aquest mes.
Llegir +

 

CPA. Comptabilitat del capital social i humà

 

El desafiament de definir i mesurar el valor del capital humà de la seva empresa.

 

Llegir +

 

L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA INFORMA

 

  • Dotació reserva de capitalització

Una societat va dotar la reserva de capitalització prevista en l’article 25 LIS i en el següent exercici pretén realitzar una nova dotació a aquesta reserva en haver incrementat els fons propis i complir els requisits. A l’hora de determinar l’increment dels fons propis per a dotar una nova reserva de capitalització, ha de tenir-se en compte la pròpia reserva de capitalització dotada l’any anterior?

Resposta: La reserva de capitalització dotada es tindrà en compte a l’efecte de determinar l’increment dels fons propis i el manteniment del tal increment, d’acord amb l’assenyalat en l’apartat 2 de l’article 25, això és, la reserva de capitalització dotada formarà part dels fons propis existents a l’inici i al final de l’exercici de la mateixa forma que la resta de partides integrants de tals fons no excloses a l’efecte de determinar el seu increment i posterior manteniment d’aquest.

 

Llegir +

 

 

 

Barcelona, 27 de decembre de 2019.

 

Noticias relacionadas