Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 22/2020

nov. 13, 2020Sense categoria

Logo Accid

Núm. 22/2020

 

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

  • IASB. Actualització. Octubre de 2020

Alguns dels temes tractats van ser els següents:

  • Implicacions de Covid-19 (Document 8A de l’Agenda).
  • Calendari de les revisions posteriors a la implementació de la NIIF 9 i la NIIF 15 (Document 8B de l’agenda).
  • Incloure la següent línia d’investigació i altres projectes perquè els grups d’interès comentin i, si cal, tornin a prioritzar:

a) Alta inflació: abast de la NIC 29.
b) Mecanismes de fixació de preus dels contaminants.
c) Contraprestació variable i contingent.
d) Revisió posterior a la implementació de la NIIF 5.

 

llegir +

 

  • EFRAG Actualització. Octubre de 2020

Resum dels debats tècnics públics celebrats i les decisions preses durant aquest mes.

 

llegir +

 

  •  AIC. L’evidència d’auditoria en temps de teletreball

L’evidència d’auditoria és la base que sustenta l’opinió l’auditor. Però, com obtenir evidència suficient i adequada en temps de teletreball?

 

llegir +

 

  •  IFAC. Evolució de les habilitats comptables: Impacte COVID-19 i el camí a seguir

El document exposa els temes clau que van compartir les nostres grups d’interès, incloses les formes accelerades de treball, l’impacte de la tecnologia, les pràctiques que s’ajusten a les noves demandes socials i l’equilibri adequat de les competències, que il·lustren col·lectivament un full de ruta per al comptable professional.

 

llegir +

 

  •  IFRIC. Actualització. Setembre de 2020

IFRIC Update és un resum de les decisions preses pel Comitè d’Interpretació de les IFRS (Comitè) en les seves reunions públiques.

  • Document de l’agenda 2. Venda i arrendament posterior d’un actiu en una entitat d’un sol actiu. (IFRS 10 Estats financers consolidats i IFRS 16 Arrendaments).
  • Document de l’agenda 3. Impost diferit relacionat amb actius i passius derivats d’una operación única. (Esmenes a la NIC 12 Impostos als guanys).

 

llegir +

 

 

 

 

 

Barcelona 12 de novembre de 2020.

Noticias relacionadas