Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 14/2019.

set. 17, 2019Sense categoria

Logo Accid

Núm. 14/2019

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

  • Facultat d’emprar models abreujats per les filials d’un grup la matriu del qual no diposita comptes anuals consolidats en el Registre Mercantil. NECA 4a.

Sobre la presentació de comptes anuals abreujats per les filials d’un grup la matriu del qual no ha dipositat els comptes anuals consolidats en el Registre Mercantil.

BOICAC 118 Juliol-2019. Consulta 1.

+Info

  • Vendes d’unes parcel·les. NRV 4a

Sobre el tractament comptable de la venda d’unes parcel·les.

BOICAC 118 Juliol-2019. Consulta 2.

+Info

  • Comissions abonades a professionals que mitjancen en un arrendament operatiu. NRV 3a.FRS.

Sobre el tractament comptable de les comissions abonades als agents de la propietat immobiliària a través dels quals una companyia arrenda locals, en règim d’arrendament operatiu, per un període de 10 anys.

BOICAC 118 Juliol-2019. Consulta 3.

+Info

 

 

Barcelona, 5 de setembre de 2019.

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.