Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 3/2019.

febr. 28, 2019Sense categoria

Logo Accid

Núm. 3/2019

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

IFRS. IASB Update Gener 2019

Els temes, en ordre de discussió, van ser:

  • Esmenes a la IFRS 17 sobre contractes d’assegurances.
  • Activitats extractores.
  • Taxa d’activitats regulades.
  • Implementació.  +Info

 

EFRAG Update Gener 2019

  • Síntesi dels debats tècnics i de les decisions adoptades durant el mes de gener.  +Info

 

UTILITATS PER A COMPTABLES

Taula útil de operacions a declarar: Model 347

Operacions més habituals a declarar en el Model 347 d’operacions amb terceres persones corresponent a l’exercici 2018. +Info

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.