NOVETATS COMPTABLES

 

Nacionals

 

Ordre JUS/615/2022, de 30 de juny, per la qual s’aproven els models de presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seva publicació

Ordre ministerial per la qual s’aproven els models de presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seva publicació.

«BOE» núm. 159, de 4 de juliol de 2022.

Enllaç: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-10974

 

Ordre JUS/616/2022, de 30 de juny, per la qual s’aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació

Ordre ministerial per la qual s’aproven els models de presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació.

«BOE» núm. 159, de 4 de juliol de 2022.

Enllaç: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-10975

 

Internacionals


IASB. Update. Juny 2022

Alguns temes d’interès:

. Instruments financers amb característiques de capital

. Segona Revisió Integral de la Norma de Comptabilitat NIIF per a les PIMES

Enllaç: https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2022/iasb-update-june-2022/

 

IFAC. Matriu tecnològica. Guia ràpida

IFAC ha creat una matriu tecnològica com una guia ràpida per a ajudar les parts interessades a comprendre i accedir a la varietat de recursos tecnològics disponibles. Amb contingut de juny de 2020 a juny de 2022, la matriu va classificar els recursos utilitzant tecnologia ABC:

R: Intel·ligència artificial
B: Cadena de blocs
C: Ciberseguretat
D: Govern de dades (i valoració de dades)
ÉS: Ètica
Un altre contingut tecnològic (és a dir, contingut que no cau dins de A, B, C, D o E)

La Matriu s’actualitzarà periòdicament al llarg de l’any.

Enllaç: https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/ifac-technology-matrix

 

CONSULTA DE L’AGENCIA TRIBUTÀRIA D’INTERÉS


Quina bonificació correspon a les rendes derivades de l’arrendament d’habitatges obtinguts per entitats acollides a aquest règim especial a partir de 1-1-2022?

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir d’1 de gener de 2022 les entitats acollides al Règim Especial d’Entitats dedicades a l’arrendament d’habitatges tindran una bonificació del 40 per cent (amb anterioritat la bonificació era del 85 per cent) en la part de quota íntegra que correspongui a les rendes derivades de l’arrendament d’habitatges que compleixin els requisits per a l’aplicació d’aquest règim.

Novetats en Informa. Import Net Xifra de Negocis Cases d’Apostes, Consulta Nº144088.

Enllaç: https://www2.agenciatributaria.gob.es/ES13/S/IAFRIAFRC12F?TIPO=R&CODIGO=0144088

 

 


Barcelona, 15 de juliol de 2022.

 

 

 

 

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies