Nº 21 /Newsletter novetats comptables

nov. 18, 2022Sense categoria

NOVETATS COMPTABLES

 

Nacionals


Despeses derivades del pla de retribució abonat per una entitat vinculada

Sobre el tractament comptable de les despeses derivades del pla de retribució a determinats empleats abonat per una entitat vinculada.

BOICAC 131. Setembre-2022. Consulta 1.

Enllaç: https://www.icac.gob.es/contabilidad/gastos-derivados-del-plan-de-retribucion-abonado-por-una-entidad-vinculada


Escissió parcial de la societat dominant d’un grup cotitzat en benefici d’una societat de nova creació

Sobre el tractament comptable de l’operació d’escissió parcial de la societat dominant d’un grup cotitzat.

BOICAC 131. Setembre-2022. Consulta 2.

Enllaç: https://www.icac.gob.es/contabilidad/escision-parcial-de-la-sociedad-dominante-de-un-grupo-cotizado-en-beneficio-de-una

 

Tractament comptable de l’import rebut per una societat concessionària després de les mesures de restricció imposades per la COVID-19

Sobre el tractament comptable de l’import rebut per una societat concessionària per a restablir l’equilibri econòmic d’una concessió després de les mesures de restricció imposades a conseqüència de la COVID-19.

BOICAC 131. Setembre-2022. Consulta 3.

Enllaç: https://www.icac.gob.es/contabilidad/tratamiento-contable-del-importe-recibido-por-una-sociedad-concesionaria-tras-las

 

Qualificació d’una emissió d’accions preferents en els comptes individuals de l’emissora

Sobre la qualificació de l’emissió d’unes accions preferents en els comptes anuals individuals de la societat emissora.

BOICAC 131. Setembre-2022. Consulta 4.

Enllaç: https://www.icac.gob.es/contabilidad/calificacion-de-una-emision-de-acciones-preferentes-en-las-cuentas-individuales-de-la

 

Internacionals


EFRAG. Update. Octubre 2022

Síntesi dels debats tècnics i de les decisions adoptades durant el mes.

Enllaç: https://www.efrag.org/News/Public-386/EFRAG-Update-October-2022?AspxAutoDetectCookieSupport=1


IFAC. Recerca comptable per a donar forma a un món millor

(…)

D’importància per a una futura estratègia holística de recerca comptable, la nostra nova definició proposada de comptabilitat ofereix un marc de preguntes conceptuals clau:

. Pràctica tècnica: “Com fem la comptabilitat?”
. Pràctica social: “Què fa la comptabilitat?”
. Pràctica moral: “Què ha de fer la comptabilitat” o “Què no ha de fer la comptabilitat?”

Enllaç: https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/accounting-research-shaping-better-world

 

 

Barcelona, 18 de novembre de 2022

 

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.