Nº 3 /Newsletter novetats comptables

febr. 13, 2023Sense categoria

NOVETATS COMPTABLES

 

Nacionals


Informació en memòria sobre el període mitjà de pagament a proveïdors en operacions comercials amb la Llei 18/2022

Sobre la informació a incorporar a la memòria dels comptes anuals en relació amb el període mitjà de pagament a proveïdors en operacions comercials, després de la publicació al BOE de la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses.

BOICAC: 132/Desembre-2022. Consulta 1.

Enllaç: https://www.icac.gob.es/contabilidad/informacion-en-memoria-sobre-el-periodo-medio-de-pago-proveedores-en-operaciones

 

Gestió de comptabilitat i formulació de comptes de les agrupacions d’empreses sense personalitat jurídica de l’article 5.1 Ordre ICT/1466/2021

Sobre la gestió de la comptabilitat i la formulació de comptes anuals per les agrupacions d’empreses sense personalitat jurídica a les quals fa referència l’article 5.1 de l’Ordre ICT/1466/2021.

BOICAC: 132/Desembre-2022. Consulta 2.

Enllaç: https://www.icac.gob.es/contabilidad/llevanza-de-contabilidad-y-formulacion-de-cuentas-de-las-agrupaciones-de-empresas-sin

 

Preu contingent a l’adquisició d’una empresa que no és del grup

Sobre el tractament comptable del preu contingent en l’adquisició d’una inversió en el patrimoni d’una empresa que no és del grup.

BOICAC: 132/Desembre-2022. Consulta 3.

Enllaç: https://www.icac.gob.es/contabilidad/precio-contingente-en-la-adquisicion-de-una-empresa-que-no-es-del-grupo

 

Contracte de fidúcia sobre aprofitament per torn de béns immobles d’ús turístic

Sobre el tractament comptable relatiu a un contracte de fidúcia sobre l’aprofitament per torn de béns immobles d’ús turístic.

BOICAC: 132/Desembre-2022. Consulta 4.

Enllaç: https://www.icac.gob.es/contabilidad/contrato-de-fiducia-sobre-aprovechamiento-por-turno-de-bienes-inmuebles-de-uso

 


Transformació d’accions ordinàries en accions sense vot

Sobre el tractament comptable de la transformació d’accions ordinàries en accions sense vot.

BOICAC: 132/Desembre-2022. Consulta 5.

Enllaç: https://www.icac.gob.es/contabilidad/transformacion-de-acciones-ordinarias-en-acciones-sin-voto

 


Informació comparativa al primer exercici de presentació de l’estat d’informació no financera

Sobre l’obligatorietat d’incloure informació comparativa al primer exercici en el qual s’exigeix la presentació de l’estat d’informació no financera.

BOICAC: 132/Desembre-2022. Consulta 6.

Enllaç: https://www.icac.gob.es/contabilidad/informacion-comparativa-en-el-primer-ejercicio-de-presentacion-del-estado-de

 

Internacionals


IASB. Update. Gener 2023

Alguns dels temes tractats van ser:

. Combinacions de negocis. Informació a revelar, plusvàlua i deterioració.
. Falta de intercanviabilitat (NIC 21).
. Iniciativa de Divulgació: Subsidiàries sense Responsabilitat Pública.
. Actualització de la taxonomia comptable de les NIIF: Modificacions en NIIF 16 i NIC 1

Enllaç: https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2023/iasb-update-january-2023/

 

 

 

Barcelona, 10 de febrer de 2023.

 

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.