Newsletter de novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº11/2018.

maig 31, 2018Notes informatives

Logo Accid

Nº 11/2018

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals

 

 • IFRS. Actualització de maig de 2018.

  Restriccions canviàries (NIC 21. Efectes de les variacions en les taxes de canvi de divises).

  Pagaments relacionats amb impostos diferents de l’impost sobre beneficis (NIC 37. Provisions, passius contingents i actius contingents). +Info

 

 • EFRAG. Actualització d’abril de 2018.

  Resum de les discussions tècniques públiques realitzades i les decisions preses durant aquest mes. +Info

 

 • IESBA. El Consell Global d’Ètica consulta sobre l’escepticisme professional.

  La Junta de Normes Internacionals d’Ètica per a Comptadors® (IESBA®) cerca comentaris del públic pel 15 d’agost de 2018 en el seu document de consulta, Escepticisme Professional – Complint amb les Expectatives Públiques.

  En resposta als comentaris reguladors i d’altres parts interessades sobre el tema, el document explora:

  a) Les característiques de comportament compreses a l’escepticisme professional.
  b) Si tots els comptadors professionals han d’aplicar aquestes característiques de comportament.
  c) Si el Codi Internacional d’Ètica per a Comptadors Professionals (inclosos els Estàndards d’Independència Internacional) hauria de desenvolupar-se més per abordar comportaments associats amb l’exercici de l’escepticisme professional apropiat. +Info

 

 • AIC. Associació Iberoamericana de Comptabilitat.

  Algunes qüestions clau d’auditoria reflectides en els clubs de futbol espanyols.

  El compte intel·ligent, l’alternativa perfecta a la CCC tradicional. +Info

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.