Newsletter de novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 2/2018.

gen. 25, 2018Notes informatives

Logo Accid

Nº 2/2018

NOVETATS FISCALS

Nacionals

 

 • Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial decret 1074/2017, de 29 de desembre

  Modificacions en el Reglament del Impost sobre la Renda de les Persones físiques.+Info
  Modificacions en el Reglament del Impost sobre Societats. +Info

 

 • Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial decret 1075/2017, de 29 de desembre

  Modificacions en relació amb l’Impost sobre el Valor Afegit. +Info

 

 • Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial Decret llei 20/2017, de 29 de desembre

  Pròrroga dels límits d’exclusió per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva.+Info

 

UTILITATS PER A COMPTABLES

Nacionals

 

 • Manual d’Impost sobre el Valor Afegit

  Manual pràctic de l’Impost sobre el Valor Afegit per 2017. +Info

 

 • Comprovació de NIF de tercers a efectes censals

  Servei des del qual efectuar la comprovació d’un NIF a efectes censals. +Info

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.