Newsletter de novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 7/2018.

abr. 5, 2018Notes informatives

Logo Accid

Nº 7/2018

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

 

 • Ordre JUS/318/2018, de 21 de març, per la qual s’aprova el nou model per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seva publicació.

  L’ordre conté tres annexes:

  L’annex I estableix el model de presentació dels comptes anuals consolidats.
  L’annex II recull el format dels dipòsits digitals.
  L’annex III conté la definició dels test d’errors.

  És destacable:

  Contingut de la pàgina de presentació en el Registre Mercantil: s’insereix una nova casella entre les destinades a identificar els documents comptables, per a indicar si s’ha efectuat el dipòsit de l’informe sobre informació no financera, en cas que l’empresa obligada decideixi emetre, en relació amb aquestes matèries, un informe separat de l’informe de gestió.

  «BOE» núm. 75, de 27 de març de 2018. +Info

 • Ordre JUS/319/2018, de 21 de març, per la qual s’aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació.

  L’ordre conté tres annexes:

  L’annex I estableix el model de presentació dels comptes anuals.
  L’annex II recull el format dels dipòsits digitals.
  L’annex III conté la definició dels test d’errors.

  És destacable:

  La principal novetat que es conté en la informació que s’ha de presentar en el Registre Mercantil, està motivada per la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, i se centren en un nou formulari en el que s’ha de manifestar l’anomenada «identificació del titular real de la societat».

  «BOE» núm. 75, de 27 de marzo de 2018. +Info

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.