ACCID nº 06/2024

març 21, 2024Sense categoria

Novetats comptables 

Nacionals

  •  Comptabilitat de gestió i sostenibilitat corporativa. [+Info]

La Comissió de Comptabilitat de Gestió de l’Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d’Empresas (AECA) ens presenta la seva nova Nota Técnica.

  • Normativa d’Informació sobre Sostenibilitat. [+Info]

Internacionals

  • Actualització d’EFRAG (Grup Assessor Europeu d’Informació Financera) de febrer de 2024. [+Info]

EFRAG publica els debats tècnics celebrats i les decisions adoptades durant el mes.

  • IASB (Consell Internacional de Normes de Comptabilitat) publica l’esborrany d’exposició de Combinacions de negocis-Divulgacions, fons de comerç i deteriorament del valor 2024. [+Info]
  •  La Fundació de Comptabilitat Financera (FAF en les seves sigles en anglés) obre un període de comentaris públics per a la revisió del Consell de l’Empresa Privada. [+Info]
  • Contabilització i divulgació de criptoactius. [+Info]

Els objectius de les esmenes son proporcionar als inversors de capital més informació útil per a la presa de decisions que reflecteixin millor l’economia subjacent dels criptoactius dins de l’abast i la posició financera d’una entitat, al temps que es redueixen els costos i la complexitat associades amb l’aplicació de la comptabilitat sense deteriorament.

Criteri dels Tribunals

  • Doctrina del TEAC. IVA. Lloc de realització de les prestacions de serveis de promoció i publicitat. Regla d’utilització o explotació efectives en el territori d’aplicació de l’impost.

Criteri 2 de 2 de la resolució: 00/09536/2022/00/00. [+Info]

Consultes d’interès de la Agencia Tributaria

  • Subdirecció General d’Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques.

El consultant ha venut unes accions admeses a negociació d’una empresa americana obtenint una pèrdua patrimonial. Es consulta el termini en el que s’ha de realitzar la compra de valors homogenis per que les pèrdues obtingudes no computin.

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0896-23. [+Info]

  •  Subdirecció General d’Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques.

La consultant té previst instal·lar unes plaques fotovoltaiques al seu habitatge unifamiliar. Possibilitat d’aplicar-se la deducció per obres per a la millora de l’eficiència energètica a habitatges prevista a la LIRPF.

 Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0904-23. [+Info]

 

Barcelona, 21 de març de 2024.

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.