ACCID Nº 11/2024

maig 31, 2024ACCID

Novetats comptables

Nacionals

  • La Comissió AECA (Associació de Comptabilitat i Administració d’Empreses) de Noves Tecnologíes i Comptabilitat presenta la seva nova Opinió Emesa (OE). [+Info]

En aquest document es proposa un marc per la divulgació d’informació sobre la responsabilitat digital corporativa (RDC) que tracta de servir de guía per que les empreses puguin comunicar eficaçment el seu compromis amb la responsabilitat digital, la gestió dels riscos relacionats amb la tecnología, la ciberseguretat, la protecció de dades i l’ús d’una inteligencia artificial fiable, contribuint així a un panorama digital més étic i responsable.

  • La delegació a Catalunya de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals, AEDAF, ha actualitzat l’estudi comparatiu, que posa de manifest les diferencies de pressió fiscal degudes a la regulació del tipus impositiu entre Comunitats Autónomes. [+Info]

L’IRPF dels catalans amb salaris bruts de 30.000 euros és, en proporció, el més alt d’Espanya.

  • AEDAF (Associació Espanyola d’Assessors Fiscals) defensa la independència judicial com clau per la confiança en el sistema tributari. [+Info]
  • Protocol d’Actuació per Contribuents Suplantats (PACS). [+Info]

La Direcció General d’Ordenació del Joc ha publicat el PACS, guía per als contribuentes que la seva identidad ha estat utilitzada per tercers per evadir la tributació pels increments patrimonials que ha obtingut en el joc.

Internacionals

  • Informe d’Estat d’Aprobació de l’EFRAG (Grup Assessor Europeu d’Informació Financera). [+Info]

L’aprobació per part de la Comissió Europea dels acords de financiació de proveïdors (modificacions de la NIC 7 i la NIIF 7) ara es reflexa en l’Informe d’Estat d’Aprobació.

  • Nou webcast: Propostes en l’esborrany d’exposició Combinacions de negocis-Divulgacions, fons de comerç i deteriorament de valor. [+Info]

El Consell de Normes Internacionals de Comptabilitat (CNIC) estè consultant sobre un paquet de propostes per ajudar a millorar l’informació que les empreses proporcionen sobre les adquisicions, a un cost raonable.

Comunicacions de la CNMV

  • Els Mossos d’Esquadra i la CNMV (Comissión Nacional del Mercat de Valors) signan un conveni per combatir el frau financer conjuntament amb altras entitats públiques i privades. [+Info]
  • La CNMV obre consulta pública de la modificació de varies circulars en diferents àmbits:

-. Àmbit comptable.

-. Informació reservada per la supervisió de normes de conducta.

-. Protecció d’actius de clients. [+Info]

 

Barcelona, 31 de maig de 2024.

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.