ACCID Núm. 11/2023

juny 2, 2023Sense categoria

 

 

 

NOVETATS CONTABLES

 

Internacionals

 

·        FASB emet una proposta per aclarir l’orientació comptable relacionada amb les adjudicacions d’interessos sobre els guanys [+Info]

 

Actualització de normes comptables propostes, compensació en accions. Aplicació de l’abast de les concessions d’interès sobre utilitats.

 

·        IFAC La nova publicació de la IFAC equipa a les organitzacions comptables per liderar la lluita contra la corrupció [+Info]

 

Una nova eina de la Federació Internacional de Comptables (IFAC) ja està disponible per ajudar a les organitzacions comptables professionals a assumir rols de lideratge en la lluita contra la corrupció en les seves jurisdiccions.

 

 

·        IFAC ACCA, Accountancy Europe i IFAC organitzen un debat interactiu sobre el desenvolupament d’habilitats ecològiques i la creació de capacitat [+Info]

 

A mida que el món busca “descarbonitzar” les seves economies i aconseguir zero emissions netes, existeix una necessitat urgent de que les parts interessades entenguin i contestin a aquest desafiament.

 

Els professionals de les finances i la professió comptable tenen un paper fonamental que desenvolupar per posar la sostenibilitat al centre de la presa de decisions i permetre pràctiques corporatives responsables a l’interès públic.

 


RESOLUCIONS VINCULANTS D’INTERÉS

 

·        Les regles de localització de les prestacions de serveis estan contingudes als articles 69, 70 y 72 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit

 

La consultant és una societat amb seu social a territori peninsular espanyol que va a realitzar informes tècnics sobre materials a un client resident fiscal a les Illes Canàries.

 

(…) D’acord amb dit article, els serveis objecte de la consulta consistents a l’emissió d’informes tècnics, sota la premissa de que tenen per destinatari a un empresari establert a les Illes Canàries, no estaran subjectes a l‘Impost sobre el Valor Afegit a territori d’aplicació de l’Impost.

 

A aquests efectes, s’ha de tenir en compte que, de conformitat amb l’establert a l’article 3 de la Llei 37/1992, les Illes Canàries no formen part del territori d’aplicació de l’Impost.

 

 

Resolució vinculant V0138-23 [+Info]

 

 

·        Subjecció i exempció de l’Impost sobre el Valor Afegit a les activitats de formació i de consultoria consultades i obligacions de facturació

 

La societat consultant presta serveis de formació en metodologies de gestió empresarial i en la creació i explotació d’eines de software a clients que son tant destinataris privats, com empreses i organismes públics. Aquests serveis de formació son prestats presencialment o be telemàticament a través de videoconfèrencia o telemàticament a través d’una plataforma informàtica en la que l’alumne accedeix al contingut de la formació, podent-se comunicar amb el formador per la resolució de dubtes.

 

 

Resolució vinculant V0139-23 [+Info]

 

 

 

 

 

Barcelona a 2 de juny de 2023

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.