ACCID Núm. 2 / 2024

gen. 31, 2024Sense categoria

Núm. 02/2024

 

Novetats comptables

 

Nacionals

  • Nova nota tècnica de la comissió de Comptabilitat de Cooperatives. [+Info]

Proposta d’unificació normativa en matèria de responsabilitat dels administradors en la societat cooperativa.

  • Modificació dels Reglaments d’IVA, Impostos Especials i Procediments amistosos en matèria d’imposició directa. [+Info]

Internacionals

  • IASB. El resum de la reunió del Fòrum Assessor sobre Normes Comptables de desembre 2023 ja està disponible. [+Info]
  • El Comitè Assessor de Mercats de Capitals (CMAC) busca nous membres per unir-se en 2025. [+Info]

-La CMAC és un fòrum únic per usuaris d’estats financers, que inclou analistes, inversors i agencies de qualificació. Els membres discuteixen directament amb els membres i el personal tècnic del IASB (Consell de Normes Internacionals de Comptabilitat) com garantir que les Normes de Comptabilitat NIIF (Normes Internacionals de Informació Financera) poden exigir a les empreses que proporcionen als usuaris informació útil per prendre decisions d’inversió.

  • FASB nombra nous membres pel seu comitè assessor sense fins de lucre. [+Info]

La junta de Normes de Comptabilitat Financera (FASB) va anunciar avui el nomenament de sis nous membres pel seu Comitè Assessor d’Organitzacions sense Fins de Lucre (NAC), a partir de gener de 2024.

Comunicacions de la CNMV

La CNMV (Comissió Nacional del Mercat de Valors) obre expedient sancionador a Deutsche Bank SAE per infraccions molt greus en la comercialització de productes complexos a clients espanyols. [+Info]

Consultes de interès de l’Agencia Tributaria

  • SG de Impostos sobre el Consum.

La societat consultant comercialitza diferents tipus de productes, entre ells es troben varis tipus d’espècies. Consulta si, a efectes de l’Imposto sobre el Valor Afegit, serà d’aplicació en l’entrega d’aquests productes, el tipus impositiu del zero per cent previst a l’article 72 del Reial Decret- Llei 20/2022

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0693-23. [+Info]

  • SG de Impostos sobre el Consum.

La consultant és una comerciant minorista sotmesa al règim especial de recàrrec d’equivalència de l’Impost sobre el Valor Afegit que ven els seus productes per Internet a nivell nacional. Quan sorgeix algun problema amb els enviaments com en cas de pèrdua o trencament de la mercaderia, l’agencia de transport li abona l’import del producte en concepte d’indemnització.

Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0695-23. [+Info]

Barcelona, 26 de gener de 2024.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.